Izmaiņas Klientu priekšrocību programmā un bankas pakalpojumu cenrādī | Luminor

Informējam, ka, pielāgojot bankas pakalpojumu cenrādi un Klientu priekšrocību programmu atbilstoši aktuālajai finanšu tirgus situācijai un klientu paradumiem, veiktas izmaiņas esošajā Nordea bankas Klientu priekšrocību programmā un pakalpojumu cenrādī, Vispārīgajos noteikumos par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu, kā arī Vispārīgajos noteikumos par Punktu krājkontu. Izmaiņas stāsies spēkā no 2017. gada 1. februāra.

Vienkāršota Klientu priekšrocību programma

Informējam, ka turpmāk visiem klientiem, atkarībā no izmantoto bankas pakalpojumu apjoma, tiks piemērots viens no diviem programmas dalībnieku statusa līmeņiem – Zelta un Standarta. Esošajiem Zelta klientiem statuss paliks nemainīgs. Zelta klientiem tiks ieviests un pakāpeniski paplašināts īpašo piedāvājumu klāsts, vienlaikus saglabājot nozīmīgāko priekšrocību – sadarbību ar Personīgo finanšu konsultantu.

Tāpat izmaiņas veiktas arī Punktu krājkonta noteikumos, paredzot iespēju visiem dalībniekiem saņemt viena (līdzšinējā augstākā) līmeņa punktu skaitu.

 
Jauns Bankas pakalpojumu cenrādis

Bankas pakalpojumu cenrādī plānotas šādas izmaiņas:

  • tiek ieviests vienots cenu līmenis, samazinot vairāku produktu komisijas maksas un procentu likmes: Pensiju 3. līmeņa un ERGO dzīvības apdrošināšanas komisijas maksas, kā arī patēriņa kredīta, studiju kredīta un overdrafta procentu likmes;
  • ieviesta vienādota Nordea Finance līzinga saistību maksa;
  • mainītas karšu mēneša maksas, pietuvinot tās vidējam cenu piedāvājumam nozarē;
  • atcelta komisijas maksa vairākās maksājumu karšu pakalpojumu pozīcijās.

Aicinām savlaicīgi iepazīties ar Nordea bankas cenrādī norādītajām

procentu likmēm un komisijas maksām:

Ar visu pakalpojumu Cenrādi varat iepazīties Nordea mājaslapas sadaļā Cenrādis.

Vispārīgajos noteikumos par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu tiek precizēta informācija par vērtspapīru konta izrakstu un citu ar vērtspapīru kontu saistīto dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu klientiem.

Ar visiem bankas Vispārīgajiem noteikumiem varat iepazīties šeit.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, zvanot Kontaktu centram pa tālruni 67 096 096, rakstot Internetbankas sadaļā “Sarakste” vai dodoties uz tuvāko Nordea klientu apkalpošanas centru.