Komentārs par ārējo tirdzniecību 2013.gada aprīlī: Uzlabojas ārējās tirdzniecības bilance | Luminor

Nordea Markets vecākais pārdošanas vadītājs Gints Belēvičs:


„Šī gada aprīlī imports, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi samazinājies par 0,5%, savukārt eksports palielinājies par 5%. Ja salīdzinām ārējās tirdzniecības datus aprīlī ar šo pašu periodu pērn, ļoti patīkami novērot, ka eksports ir palielinājies par 17,5%, savukārt imports pieaudzis par 4,7%. Kopsummā aprīlī eksports bijis 595,5 milj. latu apmērā, savukārt imports – 730,9 milj. latu.

Būtiskāko pienesumu eksporta pieaugumā devis koks un koka izstrādājumu eksports, kā arī elektroierīces un elektroiekārtas. Savukārt, importa sadaļā būtiskākais pieaugums ir jau iepriekšminētajām elektroierīcēm un elektroiekārtām. Tas varētu liecināt par būtisku reeksporta daļu šajā preču kategorijā, ko pastiprina arī fakts, ka mobilo telefonu eksports pret pagājušo gadu pieaudzis par 9,9 milj. LVL.

Vēl no būtiskiem novērojumiem ir samazinājums dzelzs atkritumu un lūžņu importa samazinājums pret iepriekšējā gada aprīli 78.9% apmērā (16,7 milj. LVL), kas galvenokārt saistīts ar AS „Liepājas metalurgs” apgrozāmo līdzekļu trūkumu un ražošanas dīkstāvi”