Latvijas Komercbanku asociācija: Pensiju fondiem pirmajā ceturksnī rekordaugsts ienesīgums | Luminor

Latvijas pensiju fondi šā gada pirmajā ceturksnī ir nodrošinājuši rekordaugstu ienesīgumu gan valsts fondēto pensiju, gan privāto pensiju uzkrājumiem – visu pensiju plānu vidējais gada ienesīgums ir bijis 9-10% robežās, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas Pensiju fondu apskats par 2015. gada 1. ceturksni.

Pensiju plānu augstu ienesīgumu pārvaldītāji ir spējuši nodrošināt, pateicoties pozitīvām norisēm finanšu tirgos, īpaši akciju tirgos, tādēļ augstāks ienesīgums bijis aktīvajiem un sabalansētajiem pensiju plāniem, kas vairāk līdzekļu iegulda tieši akcijās.

Valsts fondētās pensijas – pensiju 2. līmenis

Valsts fondēto pensiju fondu pārvaldnieki gada sākumā nodrošinājuši īpaši veiksmīgus rezultātus aktīvajiem plāniem – ienesīgums 11% apmērā, tiem seko sabalansētie plāni ar 9,2%, un arī konservatīvie plāni sasnieguši vērā ņemamu rezultātu — 5,9% gada ienesīgumu.

Atzīstamus rezultātus pensiju plāni uzrāda arī vidējā termiņā, tādējādi kopumā 2003. gada sākumā pensiju 2. līmenī ieguldītais lats 2015. gada 1. ceturkšņa beigās ir nopelnījis 66 santīmus jeb nepilnus 94 eiro centus.  

2015. gada 1. ceturksnī valsts fondēto pensiju shēmas aktīvi ir turpinājuši augt, un ceturkšņa beigās to kopējā vērtība ir pārsniegusi 2,16 miljardus eiro. Kopš sistēmas darbības sākuma 2003. gadā kopējā dalībnieku peļņa ir sasniegusi 455 miljonus eiro. Šā gada 1. ceturksnī vien peļņas procenti kopējos 2.līmeņa aktīvus ir palielinājusi par 98 miljoniem eiro. Šī summa ir pensiju kapitāla tīrais pieaugums, no kura ir atskaitītas visas ar līdzekļu pārvaldīšanu un administrēšanu saistītās izmaksas.

Privātie pensiju fondi – pensiju 3. līmenis

Arī privātajiem pensiju fondiem 2015.gada sākums bijis ļoti veiksmīgs – tie saviem ieguldītājiem spējuši nodrošināt vēsturiski augstāko vidējo gada ienesīgumu 10,28% apjomā.

2015. gada 1. ceturksnī privāto pensiju fondu uzkrātā pensiju kapitāla vērtība palielinājās par 22,4 miljoniem eiro jeb 8% un sasniedza 303,1 miljonu eiro.

2015. gada 1. ceturksnī iemaksu pensiju plānu dalībnieku iemaksas sasniedza 12,7 miljonus eiro, kas par 72% jeb 5,3 miljoniem eiro pārsniedz 2014. gada 1. ceturkšņa iemaksu apjomu - privātpersonas ir būtiski palielinājušas savu līdzdalību privātajos pensiju fondos, pārvirzot savus uzkrājumus no citiem finanšu instrumentiem. Savukārt darba devēju iemaksu apjoms 2015. gada 1. ceturksnī bija 2,4 miljoni eiro, kas par 0,9 miljoniem eiro jeb 63% pārsniedz 2014. gada 1. ceturkšņa apjomu. Kopējais uzņēmumu skaits, kas veido uzkrājumus savu darbinieku labā, ir 939, kas saglabājies līdzšinējā līmenī.

Vidējais uzkrātais privātās pensijas kapitāls vienam dalībniekam 2015. gada 1. ceturkšņa laikā pieauga par 6% jeb par 67 eiro, un ir sasniedzis 1262 eiro. Vidējais dalībnieku vecums 2015. gada sākumā ir saglabājies 46 gadu līmenī. Aizvien būtiskāks kļūst jautājums par to, kā privāto pensiju uzkrājumos iesaistīt gados jaunākus cilvēkus, lai viņiem ar mazākām un regulārām ikmēneša iemaksām veidotos lielāks privātās pensijas uzkrājums.

LKA Pensiju fondu apskats par 2015. gada 1. ceturksni pieejams LKA mājas lapā.