LU Open Minded lekciju kursu „Ievads organizāciju stratēģijā” sekmīgi absolvējuši 92 klātienes un tiešsaistes studenti | Luminor

Pilnībā noslēdzies Nordea bankas atbalstītais LU Open Minded klātienes un tiešsaistes kurss „Ievads organizāciju stratēģijā”. Kursa vadītājs, Latvijas Universitātes kanclers Gundars Bērziņš un Nordea banka sveic 92 kursa absolventus, kas sekmīgi izpildījuši kursa pārbaudes darbu, kā arī visus tos, kas sekoja kursam līdzi brīvā režīmā! Kursu klātienē noklausījās vairāk nekā 50 klausītāji, savukārt internetā kursam pieteicās 418 tiešsaistes studentu.

Kurss „Ievads stratēģiskā vadīšanā” adresēts salīdzinoši plašai mērķa auditorijai, kas ikdienā nodarbojas ar uzņēmējdarbību, bet vēlas iegūt vairāk teorētisku pamatojumu saviem stratēģiskajiem lēmumiem, tāpat arī cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī vienkārši interesentiem, kas vēlas iegūt plašāku, konceptuālu izpratni par stratēģisko plānošanu un vadīšanu.Kursa vadītājs Gundars Bērziņš vēlas pateikties „visiem kursa dalībniekiem, gan tiem, kas kursu klausījās klātienē, gan tiem, kuri to noskatījās video lekciju formātā, kā arī īpaši pateikties tiem 92 kursa dalībniekiem, kuri izlēma kārtot eksāmenu un saņemt sertifikātu. Man personiski, šis kurss bija pozitīvs izaicinājums divos aspektos, pirmais aspekts ir netiešā komunikācijas forma, tas ir, kā vadīt kursu bez tradicionālās aktīvās komunikācijas ar auditoriju. Otrs aspekts – ļoti plašā stratēģiskās vadīšanas programmas satura ietilpināšana 7 lekciju kursā. Izvērtējot iegūto rezultātu, vēlos izteikt cerību, ka tiešsaistes vidē redzamais kurss jau šobrīd dos iespēju izmantot iegūtās zināšanas praksē, kā arī vairāku gadu garumā kalpos kā informatīvs materiāls visiem tiem, kam nepieciešamas zināšanas uzņēmumu veiksmīgas attīstības nodrošināšanai. Uzskatu, ka viens no svarīgākajiem LU Open Minded uzdevumiem ir veicināt uzņēmējdarbības zināšanu apguvi un uzņēmējdarbības kultūras attīstību Latvijā, šis kurss ir mazs solītis šī nozīmīgā mērķa sasniegšanā.”

Arī pēc kursa noslēguma tas pilnā apjomā būs pieejams LU Open Minded mājas lapā ikvienam, kurš patstāvīgi vēlēsies to apgūt, kā arī tiks piedāvāts tiešsaistes studentiem platformā iTunes U.

Pagājušā gada laikā projekta LU Open Minded lekciju kursos studējuši un vairāk nekā 350 kursus sekmīgi pabeiguši vairāk nekā 4000 tiešsaistes studentu, iegūstot par to apliecinājumus. Vairāk par projektu LU Open Minded www.openminded.lv