Maruta Vītiņa: kvalitatīvi uzrakstītam pieteikumam ir būtiska loma patenta iegūšanā | Luminor

Patents ir līgums starp valsti un izgudrotāju jeb idejas autoru. Tas garantē papildu drošību gan uzņēmējam, nodrošinot biznesa idejas aizsardzību pret konkurentiem, kā arī ir papildu drošību investoram. Patentēšanas process ir sarežģīts, tādēļ uzņēmējiem ir būtiski saprast tā nepieciešamību. Ar patenta reģistrēšanas procesu iepazīstināja un savos ieteikumos dalījās Nordea biznesa skolas lektore un patentu aģentūras “TRIA ROBIT” profesionālā patentpilnvarniece Maruta Vītiņa.

Patents ir ļoti labs ierocis cīņā ar konkurentiem, kā arī lielisks reklāmas materiāls, tomēr patenta reģistrēšanas process ir sarežģīts, tādēļ uzņēmējam, ņemot vērā biznesa idejas komerciālo potenciālu, ir jāsaprot, vai patents tik tiešām ir nepieciešams, tā uzsver patentu aģentūras “TRIA ROBIT” profesionālā patentpilnvarniece Maruta Vītiņa.

Pirms patentēšanas uzņēmējam ir:

  • jābūt pilnīgi pārliecinātam, ka nepieciešams patents. Nav nepieciešamības pārspīlēt, patentējot visu;
  • jābūt drošam, ka jauno ideju ir iespējams īstenot dzīvē;
  • jāsaprot, kas no biznesa idejas tiks stāstīts visiem, bet kas – noklusēts;
  • jāizvērtē reģistrēšanas iespējamība, taču nepietiek vien ar informācijas meklēšanu internetā;
  • jābūt pietiekamam finansējumam, jo patentēšana ir dārgs process.

Tikai tad, ja uzņēmējs, ņemot vērā visus iepriekš minētos kritērijus, ir pārliecināts, ka ideju ir nepieciešams patentēt, var uzsākt patenta reģistrēšanu, vispirms veicot patentu rūpīgus meklējumus, lai saprastu, vai tāds izgudrojums jau neeksistē. Tomēr ir vairāki būtiski aspekti, kurus ir nepieciešams paturēt prātā.

Kas jāatceras, piesakot patentu?

Pirms patenta reģistrēšanas ir jāizvērtē, kādā teritorijā uzņēmējs vēlas, lai tas darbotos, jo patents ir spēkā tikai noteiktā jurisdikcijā, tā piemēram, ja patents reģistrēts Latvijā, tad tas darbojas tikai Latvijas teritorijā. Patenta darbība ir ierobežota arī laikā – patents darbojas tikai noteiktu periodu, pie tam tikai tik ilgi, kamēr tiek maksāta patentmaksa.

Aprakstot izgudrojumu, ir jāņem vērā tehniskie, juridiskie, kā arī biznesa aspekti. Tomēr jāatceras, ka nedrīkst izpaust izgudrojuma būtību pirms pirmā pieteikuma. Lai nodrošinātu priekšlaicīgu konfidenciālas informācijas neizpaušanu, Maruta Vītiņa iesaka parakstīt konfidencialitātes līgumu. Patenta pieteikuma uzrakstīšanā ieteicams konsultēties ar patentpilnvarotajiem, kas sniegs noderīgus padomus un palīdzēs uzrakstīt prasībām atbilstošu pieteikumu.

Piesakot patentu, svarīgi ņemt vērā patentēšanas termiņus:

  • pirmais pieteikums, kas bieži ir visbūtiskākais, jo uz tā ir balstīta visa tālākā patentēšanas procedūra;
  • pēc 12 mēnešiem ir jāiesniedz nākamie nepieciešamie nacionālie/reģionālie pieteikumi un/vai Patentu kooperācijas līguma (PCT) pieteikums;
  • pēc 18 mēnešiem pirmā publikācija;
  • pēc 30/31 mēneša PCT pieteikuma nacionalizēšana.

Kā galvenos riskus patenta reģistrēšanas atteikumam Maruta Vītiņa min idejas neatbilstību patentspējas kritērijiem, nepietiekami kvalitatīvu pieteikumu, naudas līdzekļu trūkumu pietiekami plašai patentēšanai, kā arī citām personām piederošu izņēmuma tiesību pārkāpšanu.

Maruta Vītiņa ir Latvijas patentpilnvarotā kopš 2001. gada, Eiropas patentpilnvarotā kopš 2005. gada, kā arī patentu aģentūras “TRIA ROBIT” valdes locekle. Specializējusies izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu jomā.