Nordea atzīta par „Ģimenei draudzīgāko” uzņēmumu | Luminor

Šodien, 8. jūnijā, novērtējot uzņēmumu centienus radīt darbiniekiem un to ģimenēm labvēlīgus darba vides apstākļus, LR Labklājības ministrija apbalvoja Latvijas ģimenēm draudzīgākos uzņēmumus, piešķirot atzinības zīmi „Ģimenei draudzīgs komersants”. Nordea banka šo atzinību saņem jau sesto gadu.

Šogad Nordea par vienu no būtiskākajiem mērķiem tāpat, kā iepriekšējos gados, ir izvirzījusi darbinieku personīgo un profesionālo izaugsmi, kas tiek veicināta, aicinot piedalīties dažādās mācībās, kā arī izglītojošās un radošās darbnīcās.

„Tikai stipra ģimene un stipra komanda var darīt lielas lietas un sasniegt izcilus rezultātus, tāpēc ģimene un darbinieki ir lielākā Nordea bankas vērtība, kas dod pamatu drošam atspērienam ceļā uz panākumiem. Mūsu uzdevums ir radīt līdzsvaru darbinieku privātajā dzīvē un darbā, lai katram ir motivācija, enerģija un iedvesma būt vēl efektīvākiem. Nordea turpina saviem darbiniekiem piedāvāt plašas ar nozari saistītas izglītības iespējas, stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu, kā arī drošu un patīkamu darba vidi. Tāpat banka atbalsta darbinieku iesaistīšanos dažādās sporta un atpūtas aktivitātēs, kas uzlabo un nostiprina gan fizisko, gan garīgo veselību. Visbeidzot, mūsu pienākums ir radīt apstākļus, lai katram darbiniekam neatkarīgi no dzimuma būtu iespēja augt un sasniegt nospraustos karjeras mērķus,” tā Nordea bankas Personāla daļas vadītāja Indra Rozenberga.

Par iniciatīvu „Ģimenei draudzīgs komersants”


Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija īsteno uzņēmumu vērtēšanu, piešķirot tiem „Ģimenei draudzīga komersanta” statusu. Galvenie kritēriji ir efektīva darba devēja orientācija uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, nodrošinot elastīgu darba laiku, veselības aizsardzību darba vietā, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, ka arī iesaistīšanos labdarībā. Ģimenei draudzīga komersanta status tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru darbības politika veicina ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi.

Vairāk par iniciatīvu „Ģimenei draudzīgs komersants” var uzzināt šeit.


Papildu informācijai:

Edgars Žilde, Nordea bankas Komunikācijas projektu vadītājs, tālr.: 6 700 5434, mob.: 28 452 975, edgars.zilde@nordea.com