Nordea atzīta par „Ģimenei draudzīgāko” uzņēmumu | Luminor

10. jūnijā, novērtējot uzņēmumu centienus radīt darbiniekiem un to ģimenēm labvēlīgus darba vides apstākļus, LR Labklājības ministrija apbalvoja Latvijas ģimenēm draudzīgākos uzņēmumus, piešķirot atzinības zīmi „Ģimenei draudzīgs komersants”. Nordea banka šo atzinību saņēmusi jau piekto gadu.

Šogad vēl 11 dažādu nozaru Latvijas uzņēmumi saņēmuši atzinību, kuru pasniedz darba devējiem ar ģimenēm draudzīgu darbības politiku un pakalpojumiem.

„Domājot par veiksmīgu biznesu un uzņēmuma panākumiem, svarīgākais „ķēdes posms” uzņēmuma ikdienas darbībā nenoliedzami ir cilvēki. Tas, cik motivēti un strādāt griboši būs mūsu darbinieki, vistiešākajā mērā atspoguļosies uzņēmuma biznesa rādītājos, tādēļ ir svarīgi nodrošināt uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem balstītas attiecības. Īpaši svarīgs aspekts darbinieku motivēšanā ir balanss starp darbu un atpūtu, kas nosaka gan darbinieku motivāciju, gan efektivitāti ikdienas darbā. Galvenās priekšrocības, ko banka piedāvā saviem darbiniekiem, ir elastīgā darba laika iespējas atsevišķām darbinieku grupām, ko labprāt izmanto darbinieki ar jaunajām ģimenēm, papildu brīvdienas, kā arī dalība dažādos bankas organizētos vai finansētos sporta un izklaides pasākumos. Iegūtais statuss ir apliecinājums mūsu centieniem domāt par darbinieku labsajūtu ikdienā,” tā Nordea bankas Personāla daļas vadītājs Zigmārs Valtmanis.

Par iniciatīvu „Ģimenei draudzīgs komersants”

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija īsteno uzņēmumu vērtēšanu, piešķirot tiem „Ģimenei draudzīga komersanta” statusu. Galvenie kritēriji ir efektīva darba devēja orientācija uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, nodrošinot elastīgu darba laiku, veselības aizsardzību darba vietā, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, ka arī iesaistīšanos labdarībā. Ģimenei draudzīga komersanta status tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru darbības politika veicina ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi.

Vairāk par iniciatīvu "Ģimenei draudzīgs komersants"
www.incsr.eu/lv/novertejums/gimenei-draudzigs-komersants/


Papildu informācijai: Signe Lonerte, Sabiedrisko attiecību vadītāja, Nordea Latvija,

Tālr.: 6 700 5469, Mob.: 29 116 146, signe.lonerte@nordea.com