Nordea Baltijas ieguldījumu eksperti: no neveiksmīga sākuma līdz lieliskam finišam – 2016. gada atskats | Luminor

Nordea bankas ieguldījumu eksperti Baltijas valstīs 2016. gadu vērtē kā nenoteiktības, pārsteigumu un negaidītu iznākumu pilnu, kas radījis iespaidu par finanšu tirgu nestabilitāti. Tomēr S&P 500 gada noteiktais ikdienas svārstīgums aizvadītajā gadā sasniedzis 13,1 % – tas uzskatāms par vidēji augstu, ņemot vērā, ka kopš 1929. gada pārsvarā ir piedzīvota lielāka nestabilitāte.

2016. gads ieviesa izmaiņas vairākās ilgtermiņa tendencēs. Naftas un citu izejvielu cenas pārtrauca kritumu, nostabilizējās un reizēm pat uzrādīja mērenu cenu pieaugumu. Izejvielu cenu tendenču maiņa, pasaules ekonomisko rādītāju uzlabošanās un fiskālās stimulēšanas iespējamība veicināja inflācijas atgriešanos ASV. Gan inflācijas tuvošanās, gan faktiskie inflācijas rādītāji sāka pieaugt gada otrajā pusē, izraisot tā saukto “reflācijas tirdzniecību” – likmju likšanu, paļaujoties uz augstāku ekonomisko izaugsmi un inflācijas normalizāciju. Tas nozīmēja, ka obligāciju ienesīguma samazināšanās tendence ir pārtraukta, un ka visticamāk jau ir piedzīvots šī cikla procentu likmju viszemākais līmenis. Šāda vide bija labvēlīga arī kapitāla vērtspapīriem, kā rezultātā 2016. gadā gandrīz par 9 % pieauga akciju cenas visā pasaulē.

“2016. gadā beidzot bija vērojama jaunattīstības tirgu atgriešanās. Pateicoties akciju zemajam vērtējumam, lēto  vietējo  valūtu un paaugstināto izejvielu cenu radītajiem ekonomiskajiem apstākļiem, jaunattīstības tirgiem beidzot izdevās sašķelt savu lejupslīdošo tendenci. Turklāt jaunattīstības tirgi joprojām ir vispievilcīgākais mērķis gan akciju, gan obligāciju ieguldītājiem,” stāsta Anželika Dobrovoļska, Nordea bankas Ieguldījumu konsultāciju un risinājumu nodaļas vadītāja Baltijas valstīs.

Arī Nordea investīciju fondi 2016. gadā uzrādīja izcilu sniegumu – 68 fondi sniedza pozitīvu atdevi, un tikai 6 nesa zaudējumus. Turklāt 14 fondi uzrādīja ļoti ievērojamus rezultātus, sasniedzot vairāk nekā 10 % ienesīgumu. Trīs vislabākos rezultātus uzrādījuši sekojoši akciju fondi:

  • Latin American Equity Fund (+31.11 %),
  • North American Small Cap Fund (+23.89 %),
  • Norwegian Equity Fund (+21.09 %).

Visi fiksētā ienākuma fondi noslēdza gadu ar peļņu. Samazinoties kredītu ienesīguma starpībai, labāko sniegumu uzrādīja augsta ienesīguma obligāciju fondi:

  • US High Yield Bond Fund (+14.52 %),
  • North American High Yield Bond Fund (+13.43 %),
  • International High Yield Bond Fund – USD Hedged (14.32 %),
  • Global High Yield Bond Fund (+12.27 %).

Lai iegūtu visas investīciju fondu sniegtās priekšrocības, investoriem jāveido labi diversificēts portfelis ar optimālu riska sadali, kas atbilst ieguldītāja mērķiem un riska tolerancei. Nordea piedāvā lielisku produktu tieši šim nolūkam – Modeļa portfeli, kas sevī ietver Nordea ieguldījumu fondu izlasi, lai nodrošinātu optimālu ilgtermiņa rezultātu.

Visi Nordea Modeļa portfeļi ilgtermiņa skatījumā pārspēj savus salīdzinošā indeksa rādītājus (skatīt tabulu*).

2016. gads pierādīja, cik nozīmīgi, neraugoties uz notikumiem tirgos, ir pieturēties pie optimāla aktīvu sadalījuma. Labi pārdomāts sadalījums, kas ir optimizēts ilgtermiņa rezultātu nodrošināšanai, ļāva Nordea Modeļu portfeļiem nodrošināt stabilitāti un labu ienesīgumu investoriem neprognozējamos tirgus periodos. Turklāt labāko fondu izvēle ar nolūku panākt vēlamo sadalījumu uzlaboja atdevi un palīdzēja pārspēt etalonu rādītājus.

Prognozējot, ko atnesīs 2017. gads, redzam, ka nākotnē gaidāmas daudzas neskaidrības, piemēram, kāda būs ASV jaunievēlētā prezidenta Donalda Trampa ekonomiskā politika vai vēlēšanu rezultāti lielākajās Eiropas valstīs. Tomēr realitātē neskaidrības ir labvēlīgas, jo finanšu tirgiem ir tendence "būvēt satraukumu kalnus", ļaujot milzīgai alkatībai un eiforijai pārņemt varu. Tā rezultātā 2017. gadā mēs sagaidām diezgan pozitīvas pasaules finanšu tirgu tendences, ko sekmēs ASV fiskālie stimuli, pakāpeniska inflācijas atgriešanās un procentu likmju normalizēšanās, mērena ekonomiskās situācijas  uzlabošanās un uzņēmumu peļņu pieauguma atgriešanās.

*Modeļa portfeļa ienesīguma dati uz 31.12.2016.

ATRUNA

Rakstā minētais vēsturiskais vērtspapīru ienesīgums ir tikai informatīviem nolūkiem un negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Vēsturisko ienesīgumu nevar uzskatīt par drošu rādītāju investīciju sniegtajiem rezultātiem nākotnē – faktiskā atdeve var būtiski atšķirties no tās, kas minēta rakstā. Ieguldījumu portfeļa vērtība var pieaugt vai samazināties atkarībā no norisēm pasaules finanšu tirgos, kurus ietekmē vairāki riska faktori. Investors var zaudēt daļu vai visu savu ieguldīto kapitālu. Nordea neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas klientam varētu rasties, paļaujoties uz šajā rakstā ietverto informāciju. Attēlotais iepriekš pārbaudīto ieguldījumu stratēģiju vēsturiskais sniegums neietver transakciju izdevumus, nodokļus vai citus iespējamos maksājumus.Papildu informācijai:
Edgars Žilde, Nordea bankas Komunikācijas projektu vadītājs, tālr.: 6 700 5434, mob.: 28 452 975, edgars.zilde@nordea.com