Nordea banka atkārtoti saņem LR Labklājības ministrijas atzinību „Ģimenei draudzīgs komersants” | Luminor

Novērtējot atbildīgas darba vides politiku pret darbiniekiem un viņu ģimenēm, LR Labklājības ministrija jau ceturto gadu atkārtoti piešķir „Ģimenei draudzīgs komersants” statusu Nordea bankai Latvijā. Šogad vēl 15 dažādi Latvijas uzņēmumi, tostarp trīs finanšu sektora uzņēmumi saņēmuši šo atzinību, kuru pasniedz darba devējiem ar ģimenēm draudzīgu darbības politika un pakalpojumiem.

Nordea Vecākā Personāla Partnere Latvijā Indra Rozenberga: „Darbinieki ir uzņēmuma spogulis, tādēļ īpaši svarīgi tos redzēt apmierinātus. Lai darbinieki būtu motivēti, līdz ar sociālajām garantijām ikdienā nodrošinām dažādus papildu bonusus un priekšrocības. Cenšamies, lai darbs balansē ar atpūtu, tādēļ darbinieki un viņu ģimenes ik gadu piedalās dažādās bankas aktivitātēs, svētku un sponsorēšanas pasākumos, darbinieku bērni saņem īpašu sveicienu, uzsākot skolas gaitas un Nordea „Ģimenes dienā” darbinieki ar ģimenēm pavada kopīgu pēcpusdienu Nordea bankā. Tāpat arī darbinieki ar ģimenēm un īpaši jaunie vecāki labprāt izmanto elastīgā darba laika iespējas, pielāgojot savas darba stundas tā, lai veiksmīgi savienotu ģimenes dzīvi ar karjeru.”

Nordea banka jau trešo gadu saviem darbiniekiem ikdienas vajadzībām nodrošina korporatīvos velosipēdus, bet Nordea bankas centrālais birojs saņēmis arī augstāko novērtējumu konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011” un Zelta kruķis” apbalvojumu, ko pasniedz ēkām, kurās neierobežota pārvietošanās piemērota arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Par iniciatīvu „Ģimenei draudzīgs komersants”

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija īsteno uzņēmumu vērtēšanu, piešķirot tiem „Ģimenei draudzīga komersanta” statusu. Galvenie kritēriji ir efektīva darba devēja orientācija uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, nodrošinot elastīgu darba laiku, veselības aizsardzību darba vietā, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, ka arī iesaistīšanos labdarībā. Ģimenei draudzīga komersanta status tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru darbības politika veicina ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi.