Nordea banka pievienojas jaunajam finanšu nozares pašregulācijas dokumentam | Luminor

1.oktobrī Nordea banka pievienojusies Latvijas Komercbanku asociācijā izstrādātajam finanšu nozares  pašregulācijas dokumentam - Banku sociālai hartai. Šī dokumenta mērķis ir definēt finanšu sektora dalībnieku pašregulācijas vadlīnijas, tādējādi veicinot Latvijā atbildīgas un ilgtspējīgas banku sistēmas uzturēšanu.

Banku sociālās hartas veidošanā piedalījušies vairāk nekā 200 ekspertu no finanšu sektora, valsts un pašvaldību institūcijām, akadēmiskās vides, patērētāju organizācijām, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām.

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Banku sociālās hartas izveidošana, kā arī gatavība par banku atbildību un lomu sabiedrībā runāt vienoti un atklāti, ir būtisks solis uz priekšu godīgu, atbildīgu un ilgtermiņā balstītu attiecību veidošanā gan ar bankas klientiem, gan sabiedrību kopumā. Būtiski, ka šis dokuments ne vien definē banku darbības labās prakses, bet arī mudina klientus kļūt zinošākiem. Jau līdz šim Nordea aktīvi strādājusi, lai attiecības ar klientiem balstītu abpusējā cieņā un izpratnē, nodrošinot iespējas klientu finanšu izglītībai un vispārējai finanšu zināšanu celšanai. Banku sociālā harta būs vēl viens atgādinājums bankām un klientiem par šiem jautājumiem domāt regulāri un ik dienas, kas ir galvenais priekšnosacījums šī dokumenta veiksmīgai iedzīvināšanai praksē."

Banku sociālā harta ir jaunas nozares pašregulācijas vadlīnijas. Tajās atspoguļota mūsdienīga banku prakse un izveidots uz ilgtermiņa attiecībām vērsts banku un sabiedrības sadarbības modelis. Banku sociālajā hartā ir iekļauta arī īpaša rokasgrāmata klientiem par finanšu pakalpojumiem un ar tiem saistīto atbildību. Labās prakses vadlīniju mērķis ir izveidot Latvijā uzticamu, atbildīgu un ilgtspējīgu banku sistēmu, kas radītu priekšnoteikumus sabalansētai gan banku, gan to klientu finanšu pārvaldībai un labklājības izaugsmei ilgtermiņā.

Banku sociālās hartas dokuments pieejams saitē šeit.


Papildu informācijai: 

Signe Lonerte, Sabiedrisko attiecību vadītāja, Nordea Latvija, tālr.: 6 700 5469, mob.:29 116 146, signe.lonerte@nordea.com