Nordea banka saņem Eiropas mēroga atzinību korporatīvās sociālās atbildības jomā | Luminor

Nordea banka jau sesto gadu saņem neatkarīgas Beļģijas asociācijas foruma ETHIBEL Ilgtspējas indeksa izcilības atzinību Eiropā, kas apliecina augstus uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības principus. 

ETHIBEL divas reizes gadā veic uzņēmumu izpēti, īpaši izceļot uzņēmumus, kas ar savu uzņēmējdarbības praksi apliecina „celmlauža” vai ieņem vadošo pozīciju korporatīvās sociālās atbildības jomā konkrētā uzņēmējdarbības nozarē. Šo uzņēmumu izlase tiek veidota, balstoties uz pieeju „labākais uzņēmums savā nozarē”, to apvienojot ar iepriekš definētiem izslēgšanas kritērijiem.

“Esam priecīgi, ka forums ETHIBEL atzīst un novērtē bankas darbu korporatīvās sociālās atbildības jomā. Lai gan mēs apzināmies, ka tas ir nepārtraukts process, šāds atzinums apliecina, ka pieņemam pareizos lēmumus, domājot ne tikai par bankas ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, bet arī atbildīgu ilgtermiņa sadarbību ar mūsu klientiem, sadarbības partneriem un citām ietekmes pusēm,” tā Liza Jauri (Liisa Jauri), Nordea bankas Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja.

Ievērojot atbildīgas biznesa prakses principus un neatkarīgo pušu novērtējumu, Nordea banka Latvijā šogad 73 Latvijas uzņēmumu, tostarp piecu finanšu nozares uzņēmumu vidū, ieguvusi Zelta kategoriju, kā arī atkārtoti ieguvusi arī LR Labklājības ministrijas atzinību „Ģimenei draudzīgs komersants”, ko piešķir darba devējiem ar ģimenēm un bērniem draudzīgu politiku un pakalpojumiem, un kā vienīgais uzņēmums Latvijā - atzinību „Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums”.

Nordea banka šogad izdevusi jau ceturto Nordea bankas Latvijas filiāles korporatīvās sociālās atbildības (KSA) gada pārskatu, kas apraksta gan bankas KSA stratēģiju un īstenotās aktivitātes, gan mērķus un galvenos sasniedzamos uzdevumus.

Vairāk informācijas par Nordea bankas Latvijā Korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju šeit. 

ETHIBEL ir neatkarīgs Beļģijas asociācijas forums, kas izveidots 1992.gadā. Tas ir atzīts par neatkarīgu ekspertu produktu un pakalpojumu sertifikācijā, revīzijā un novērtēšanā un atbilsts vides, sociālo un pārvaldības, kā arī ētikas standartiem. Foruma mērķis ir panākt tādu uzņēmējdarbības modeli, kas sekmē līdzsvaru starp ekonomisko progresu, sociālo vienlīdzību un atbildību pret vidi.

Vairāk informācijas par ETHIBEL forumu var uzzināt saitē šeit.


Papildu informācijai: 

Signe Lonerte, Sabiedrisko attiecību vadītāja, Nordea Latvija, tālr.: 6 700 5469, mob.:29 116 146, signe.lonerte@nordea.com