Nordea bankas Latvijas filiāles 2014.gada 2.ceturkšņa rezultāti | Luminor

Turpina nostiprināt attiecību bankas stratēģiju; strauji pieaug noguldījumu apjoms; Nordea atzīta par labāko banku Baltijas reģionā un Ziemeļvalstīs*

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Otrā ceturkšņa finanšu rezultātus var raksturot kā stabilus un lai arī otro ceturksni esam noslēguši ar negatīvu peļņas rādītāju, kopējie bankas ieņēmumi sasniedz 13,8 miljonus eiro, kas ir par 9% vairāk kā pirmajā ceturksnī. Tīrie procentu ieņēmumi turpina pieaugt, sasniedzot 13,7 miljonus eiro, savukārt noguldījumu apjoms, salīdzinot ar 2013.gada otro ceturksni, turpina pieaugt un palielinājies par 23%, sasniedzot 1,5 miljardus eiro.  Gan noguldījumu pozitīvā dinamika, gan klientu skaita pieaugums mērķa klientu segmentos gada griezumā par 3% ir rezultāts sistemātiskam darbam pie attiecību, veiksmīga un abpusēji izdevīga sadarbības modeļa nostiprināšanas ar saviem mērķa klientiem.

Mēs lepojamies, ka bankas centieni strādāt pie attiecību stiprināšanas ar saviem mērķa klientiem, kā arī profesionālām un uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem balstītām biznesa attiecībām ar savu klientu, ir novērtēti. *Starptautiskais prestižais finanšu žurnāls „Euromoney” jūnijā atzinis Nordea Tirdzniecības finansēšanu par labāko Baltijā un Ziemeļvalstīs, kā arī par labāko banku un labāko investīciju banku Ziemeļvalstīs un Baltijas reģionā, balstoties uz tādiem kritērijiem kā uzņēmuma produktu un pakalpojumu attīstība, bankas spēja pielāgoties finanšu sektora regulatoru prasībām, kā arī bankas finanšu rezultātiem un klientu attiecības,” tā Jānis Buks.

* Peļņas un zaudējumu aprēķinā izmantoti vadības grāmatvedības dati, sekojot Nordea Grupas finanšu rezultātu publicēšanas vadlīnijām. 2014.gada otrajā ceturksnī mainījušies Nordea Finance datu atspoguļošanas principi konsolidētajā rezultātā, tādēļ mainīti arī iepriekšējo periodu rādītāji.

** Informācija par vadības grāmatvedībā izmantotiem terminiem publicēta Nordea bankas mājas lapā www.nordea.com

 

Share on FacebookShare on Twitter