Nordea bankas Latvijas filiāles 2014.gada 3.ceturkšņa rezultāti | Luminor

Piesaistīto noguldījumu apjoms pieaudzis par 21% gada griezumā; sasniegts gada laikā lielākais jauno darījumu apjoms;  GFK pētījuma dati liecina – bankas klientu apmierinātības rādītāji turpina pieaugt.

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Arī trešajā ceturksnī plānveidīgi īstenojām bankas biznesa stratēģijas izpildi. Ieņēmumi no bankas pamatdarbības - tīrie procentu ieņēmumi un komisijas ieņēmumi - turpina palielināties, pieaugot par 0.2%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni un sasniedzot 16.9 miljonus eiro. Īpaši vēlos izcelt 3.ceturksnī sasniegto komisijas ieņēmumu pieaugumu par 20%, salīdzinot ar 2.ceturksni. Tāpat arī mērķtiecīgi strādājot pie biznesa efektivitātes risinājumiem, par 2% samazināti izdevumi, salīdzinot ar 2.ceturksni. Trešā ceturkšņa laikā veicām pēdējās darbības gada sākumā uzsāktajai meitas kompāniju ieguldījumu un atsevišķu riska darījumu nodrošinājuma pārvērtēšanai, lai turpmāk nodrošinātu caurspīdīgāku un efektīvu uzņēmuma biznesa modeli, tādējādi trešo ceturksni vēl noslēdzot ar negatīvu peļņas rādītāju.

 

*Nordea Bank AB Latvijas filiālei nav nodalīts pašu kapitāls, tādēļ peļņa pēc nodokļu samaksas nav tieši salīdzināma ar attiecīgiem citu Latvijas komercbanku rādītājiem.


Tomēr pateicoties aktīvai sadarbībai ar mūsu klientiem turpinām nodrošināt stabilus un uz izaugsmi vērstus biznesa rezultātus. Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem palielinājās par 4%, salīdzinot ar 2.ceturksni, un sasniedza 6.4 miljonus eiro. Esam sasnieguši vēsturiski lielāko piesaistīto noguldījumu apjomu 1.6  miljardu eiro apmērā, kas ir par 21% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā un par 2% vairāk nekā šī gada 2.ceturksnī.


Vēlamies būt klientu pirmā izvēle, tādēļ strādājam pie sniegto produktu un pakalpojumu attīstības. Esam paplašinājuši iemaksu bankomātu tīklu, pilnveidojuši bankas internetbanku un citas attālināto norēķinu kanālu iespējas. Nordea mobilās internetbankas lietotāju skaits septembrī salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieaudzis par 77%, kas ir vērā ņemams sasniegums. Esam gandarīti, ka arī jaunākie „GFK” pētījuma dati liecina – mūsu klienti visaugstāk nozarē vērtē gan Nordea piedāvātos noguldījumu produktus, gan klientu vajadzībām  piemēroto piedāvāto produktu un pakalpojumu klāstu.


** Peļņas un zaudējumu aprēķinā izmantoti vadības grāmatvedības dati, sekojot Nordea Grupas finanšu rezultātu publicēšanas vadlīnijām. 2014.gada otrajā ceturksnī mainījušies Nordea Finance datu atspoguļošanas principi konsolidētajā rezultātā, tādēļ mainīti arī iepriekšējo periodu rādītāji. Informācija par vadības grāmatvedībā izmantotiem terminiem publicēta Nordea bankas mājas lapā www.nordea.com