Nordea bankas Latvijas filiāles 2014.gada finanšu rezultāti | Luminor

Kopējais bankas finanšu gads raksturojams kā stabils; Nordea piesaista vēsturiski lielāko noguldījumu apjomu 1,48 miljardi eiro apmērā -  pieaugums par 12% pret 2013.gadu.

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Pagājušais gads bijis pagrieziena punkts bankas biznesam un esam spēruši drosmīgus soļus, īstenojot 2014.gadā uzsākto Nordea bankas Baltijas organizācijas biznesa stratēģiju. Plānveidīgi veiktās stratēģiskās iniciatīvas nesušas gaidīto rezultātu - esam piesaistījuši vēsturiski lielāko noguldījumu apjomu 1,48 miljardu eiro apmērā - par 12% vairāk nekā pagājušajā gadā un vēsturiski lielāko investīciju apjomu 88 miljonu eiro apmērā, kas ir par 47% vairāk nekā 2013.gadā. Arī tīrie procentu ieņēmumi un komisijas ieņēmumi palielinājušies par 4% un gada griezumā sasnieguši 68 miljonus eiro.

Bankas kopējie ieņēmumi sasnieguši 57,1 miljona eiro apmēru, kas ir par 11% mazāk nekā pērn un ko ietekmējusi 2014. gada sākumā uzsāktā meitas kompāniju ieguldījumu pārvērtēšana un eiro ieviešana. Tomēr neraugoties uz īstermiņa finanšu rezultātu, ko ietekmējis šis lēmums, mēs turpinām paplašināt savu biznesu, noslēgt jaunus, perspektīvus biznesa darījumus un palielināt aktīvo klientu bāzi mērķa segmentos.

2014.gada konsolidētie galvenie finanšu rādītāji:

  • Kopējie ieņēmumi EUR 57.1 miljoni, 2013.gadā  kopējie ieņēmumi bija EUR 64.2 miljoni - samazinājums par 11%;
  • Kopējie izdevumi EUR 29.7 miljoni, 2013.gadā  – EUR 31.5 miljoni, samazinājums par 6%;
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošajiem kredītiem EUR 27.4 miljoni, 2013. gadā  – EUR 32.7 miljoni,  samazinājums par 16%
  • Uzkrājumi nedrošiem kredītiem EUR 54.7 miljoni, 2013.gadā  EUR 27.9 miljoni, palielinājums par 96%
  • Operacionālie zaudējumi  EUR 27.4 miljoni, 2013.gadā operacionālā peļņa   EUR 4.8 miljoni;
  • Kredītportfeļa apjoms sasniedza EUR 2.7 miljardus – 4% samazinājums pret 2013.gada beigām;
  • Noguldījumu apjoms sasniedza EUR 1,48 miljardus – 12% pieaugums pret 2013.gada beigām;
  • Jauni izsniegti kredīti EUR 265.8 miljoni;

*Nordea Bank AB Latvijas filiālei nav nodalīts pašu kapitāls, tādēļ peļņa pēc nodokļu samaksas nav tieši salīdzināma ar attiecīgiem citu Latvijas komercbanku rādītājiem.

Mēs turpinām ieviest jaunus produktus un pakalpojumus, kā piemēram, uzkrājošā dzīvības apdrošināšana sadarbībā ar „ERGO Life Insurance” Latvijas filiāli, Nordea Zelta kredītkarte, īpašais Klienta komplekts privātpersonām, Uzņēmuma komplekts un uzņēmumu konsultācijas e-filiālēs. Esam izveidojuši jaunu Klientu priekšrocību programmu, lai veicinātu mūsu klientu finanšu labklājību ilgtermiņā. Kā liecina nesen veiktā „GFK” pētījuma dati, bankas mērķa klientu apmierinātība ar Nordea sniegtajiem pakalpojumiem strauji pieaug. Arī 2015.gadā tiks veikta bankas attālināto norēķinu kanālu attīstība, vienkāršoti procesi un izstrādāti jauni pakalpojumu veidi, lai banka klientiem būtu vēl ērtāka un pieejamāka.”

** Peļņas un zaudējumu aprēķinā izmantoti vadības grāmatvedības dati, sekojot Nordea Grupas finanšu rezultātu publicēšanas vadlīnijām. 2014.gada otrajā ceturksnī mainījušies Nordea Finance datu atspoguļošanas principi konsolidētajā rezultātā, tādēļ mainīti arī iepriekšējo periodu rādītāji. Informācija par vadības grāmatvedībā izmantotiem terminiem publicēta Nordea bankas mājas lapā www.nordea.com