Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks ievēlēts LKA padomē | Luminor

Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) biedru sapulcē ievēlēti trīs jauni padomes locekļi, viens no kuriem ir Nordea bankas vadītājs Jānis Buks. Vēl LKA padomē ievēlēti  SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere un Expobank valdes priekšsēdētājs Iļja Mitelmans.

“Šī brīža neviennozīmīgā situācija banku sektorā prasa arvien lielāku spēju pārvērst lēmumus tūlītējās rīcībās, saglabājot arī skaidru ilgtermiņa stratēģisko redzējumu. Izmaiņas LKA padomes sastāvā un jauno padomes locekļu pieredze un redzējums noteikti būs ieguvums gan  bankām un to klientiem individuāli, gan sektoram kopumā,” tā Nordea bankas vadītājs Jānis Buks.

LKA padome ir asociācijas pārvaldes struktūrvienība, kas lemj par asociācijas darbību, projektiem, budžetu un citiem jautājumiem. Padomē darbojas septiņi banku vadītāji, ko ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem. Pašlaik bez jaunajiem padomes locekļiem tajā darbojas arī Māris Mančinskis, Swedbank valdes priekšsēdētājs (LKA padomes priekšsēdētājs), Ernests Bernis, ABLV Bank valdes priekšsēdētājs, Guntis Beļavskis, bankas Citadele valdes priekšsēdētājs un Roberts Idelsons, Bank M2M Europe valdes priekšsēdētājs. Ar pilnu LKA padomes locekļu sastāvu var iepazīties saitē šeit: http://lka.org.lv/lv/par_asociaciju/parvalde/padome.html

Trīs jauni padomes locekļi LKA padomē bija nepieciešami, jo SEB bankas valdes priekšsēdētāja amatu bija pametis iepriekšējais LKA padomes loceklis Ainārs Ozols, līdz ar Rietumu bankas izstāšanos no LKA darbu padomē atstāja arī bankas vadītājs Aleksandrs Pankovs, un Baltic International Bank valdes priekšsēdētāja Ilona Guļčaka pieņēma lēmumu neturpināt veikt padomes locekļa pienākumus.

LKA ir biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojas Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles. Tā dibināta 1992. gada 23. jūlijā. Asociācijas mērķis ir sekmēt Latvijas banku sistēmas nostiprināšanu un attīstību, koordinējot banku kopējo problēmu risināšanu, pārstāvot banku kopējās intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī vietējās un starptautiskajās organizācijās. LKA ir 20 biedri un 3 asociētie biedri.


Papildu informācijai:
Signe Lonerte, Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīs, tālr.: 6 700 5469, mob.:29 116 146, signe.lonerte@nordea.com