Nordea ekonomikas apskats: eiro ieviešana varētu izraisīt apvienošanās vai pārņemšanas darījumu Latvijas banku tirgū | Luminor

• Līdz ar pozitīvu tā saucamo konverģences ziņojumu saņemšanu, pārvarēts pēdējais nopietnais šķērslis ceļā uz pievienošanos eiro zonai - 2014.gada 1.janvārī latu nomainīs eiro

• Eiro nenozīmē, ka drīkstam kļūt pašapmierināti

Šī gada 5. jūnijā publiskotie Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas konverģences ziņojumi apstiprināja, ka Latvija ir izpildījusi visus t.s. Māstrihtas kritērijus. Eiropas Komisijas ziņojums bija viennozīmīgi pozitīvs un arī ietvēra rekomendāciju Eiropas Finanšu un ekonomikas ministru padomei balsot par Latvijas uzņemšanu eiro zonā. Eiropas Centrālās bankas ziņojuma tonis bija daudz atturīgāks un arī savā paziņojumā tā vien norādīja, ka „Latvijas sniegums atbilst konverģences kritēriju atsauces vērtībām”, vienlaikus paužot bažas par ekonomiskās konverģences ilgtspēju ilgākā termiņā, piemēram, attiecībā uz Latvijas spēju ievērot inflācijas kritēriju. Tomēr sagaidāms, ka Eiropas Finanšu un ekonomikas ministru padomes balsojums jūlijā par Latvijas uzņemšanu eiro zonā būs pozitīvs. Arī finanšu tirgus dalībnieki šobrīd jau ir pilnībā pārliecināti par to, ka 2014.gada 1.janvārī latu nomainīs eiro.

„Lai gan eiro būs vairākas priekšrocības, piemēram, darījumu izmaksu samazināšanās un iespēja Latvijai piedalīties Eiropas Savienības nākotnei būtisku lēmumu pieņemšanā, eiro vienlaikus nenozīmēs automātisku būtisku Latvijas ekonomikas konkurētspējas pieaugumu. Izaugsmes turpmākai nodrošināšanai būs nepieciešams turpināt reformas vairākos sektoros, lai uzlabotu Latvijas ekonomikas konkurētspēju. Tieši reformu procesa apstāšanās, nevis iedzīvotāju skeptiskā attieksme pret eiro vai nerezidentu noguldījumi Latvijas finanšu sektorā, ir galvenais drauds Latvijas ekonomikai turpmākajos gados,” vērtē Nordea bankas Latvijā galvenais ekonomists Andris Strazds.

„Komercbankām eiro ieviešana nozīmē peļņas kritumu, būtiski samazinoties ieņēmumiem no valūtas maiņas. Iespējams, ka tas varētu kļūt par iemeslu kādam apvienošanās vai pārņemšanas darījumam Latvijas banku sektorā jau tuvākajā nākotnē. Savukārt ekonomikai kopumā no eiro ieviešanas ir paliekoši ieguvumi, piemēram, zemākas transakciju izmaksas un ārējās tirdzniecības apjomu pieaugums. Tāpat politiski Latvija iegūst iespēju tieši piedalīties eiro zonas un visas Eiropas Savienības nākotnei būtisku lēmumu pieņemšanā,” analizē Strazds.

„Neskatoties uz dažiem negaisa mākoņiem eiro zonā, tuvākajā laikā Latvijas ekonomikā ir gaidāmas saulainas un salīdzinoši siltas dienas,” prognozē Strazds. „Taču vienlaikus eiro ieviešana nevar atrisināt daudzus Latvijas ekonomikas ilgtermiņa attīstībai būtiskus jautājumus – profesionālās izglītības neatbilstību darba tirgus prasībām, zemo tiesu sistēmas efektivitāti, slikto ceļu stāvokli vai alternatīvu trūkumu banku finansējumam kapitāla tirgū. Taču tieši no šo problēmu risināšanas būs atkarīga Latvijas ekonomikas izaugsme tālākā nākotnē. Tāpēc būtiskākais ar eiro ieviešanu saistītais risks Latvijai ir tieši reformu procesa apstāšanās.”

Latvijas ekonomikas apskata analītiskais materiāls pieejams šeit

Andra Strazda “Economic Outlook” prezentācijas video ieraksts www.nordea.lv/nordealive