Nordea Grupas 2013. gada 2.ceturkšņa rezultātiNostiprinātas klientu attiecības, nemainīgas izmaksas un lielāks kapitāls | Luminor

Nordea Grupas prezidents Kristians Klausens (Christian Clausen): „Neraugoties uz nenoteiktību makroekonomiskajā vidē, mēs turpinām īstenot mūsu plānus attiecībā uz ienākumu palielināšanas un izmaksu efektivitātes iniciatīvām, kā arī uzlabojam kapitāla pozīcijas. Šī gada 2.ceturksnī piesaistījām 23,000 jaunus klientus un esam nostiprinājuši savas pozīcijas kā vadošā banka Ziemeļvalstīs un Baltijas reģionā.

Nesen publicētie Prospera aptaujas dati apliecina mūsu pozīcijas - finanšu žurnāls „Euromoney” 2013.gada aptaujā atzinis Nordea par labāko banku un servisa sniedzēju Ziemeļvalstīs un Baltijas valstu reģionā. Šogad Nordea pirmo reizi saņēmusi arī apbalvojumu kā labākā investīciju banka reģionā.

Kopējie izdevumi saglabājas nemainīgi jau 11 ceturkšņus pēc kārtas. Pirmā līmeņa pamatkapitāla rādītājs pieaudzis līdz 14,0% un pro forma pamatkapitāla rādītājs atbilstoši Basel III prasībām ir vismaz 14.0%.

Tāpat mēs arī redzam turpmāku kredītu kvalitātes stabilizāciju. Zaudējumi no kredītiem samazinājušies līdz 22 bāzes punktiem 2013. gada 2.ceturksnī. Tāpat arī samazinājušies zaudējumi no kredītiem Dānijā un kuģniecības nozarē.”

2013.gada 1.pusgads pret 2012.gada 1.pusgadu (2013.gada 2.ceturksnis pret 2013.gada 1.ceturksni)¹:

  • Kopējie operacionālās darbības ieņēmumi nemainīgi (-1%)
  • Operacionālā peļņa nemainīga (+1%)
  • Pirmā līmeņa pamatkapitāla koeficients pieaudzis līdz 14,0% no 11,8% (pieaugums no 13,2%)
  • Izdevumu / ieņēmumu attiecība palielinājusies līdz 51% (pieaugums no 50%)
  • Zaudējumi no kredītiem samazinājušies no 24 uz 23 bāzes punktiem (kritums līdz 22 bāzes punktiem)
  • Kapitāla atdeve 11,3%, samazinājums no 12,1% (palielinājusies no 11,1% līdz 11,5%)

 

Finanšu rādītāju pārskats EUR milj.

Q2

2013

Q1

2013

Izmaiņas

%

Q2

2012

Izmaiņas

%

H1

2013
H1

2012

Izmaiņas

%

Neto procentu ieņēmumi 1,391 1,358 2 1,415 -2 2,749 2,788 -1
Kopējie ieņēmumi 2.490 2.506 -1 2.546 -2 4,996 5,016 0
Operacionālā peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem 1,234 1,239 0 1,287 -4 2,473 2,513 -2
Kredītu zaudējumi  -186 -198 -6 -203  -8 -385 -418 -8
Uzkrājumi nedrošiem kredītiem gada griezumā, bāzes punkti 22 23 24    23 24
Operacionālā peļņa 1,048 1,041 1 1,084 -3 2,089 2,095 0
Riska svērtā peļņa 853 854 0 867 -2 1,707 1,678 2
Peļņa un akciju EUR 0,19 0,20 0,21 0,39 0,40
Kapitāla atdeve, % 11,5 11,1 12,5 11,3 12,1