Nordea Grupas 2013. gada 3.ceturkšņa rezultāti  | Luminor


Sasniegti labi ienākumu, izmaksu un kapitāla rādītāji

Nordea Grupas prezidents Kristians Klausens (Christian Clausen): „Neraugoties uz lēno izaugsmi un zemajām procentu likmēm, Nordea ienākumi palielinājušies par 3% vietējās valūtās (līdz 1%), salīdzinot ar 2012.gada 3.ceturksni - galvenokārt pateicoties ienākumiem saistībā ar noguldījumiem. Izmaksas vietējās valūtās ir nedaudz samazinājušās(uzrādot lejupslīdi par 3%), savukārt kredītu zaudējumi samazinājušies par 26% (28%), palielinot operacionālo peļņu par 15% (12%).

Esam lepni gan par 87,000 jaunu mērķa klientu piesaisti pēdējos 12 mēnešu laikā, gan par World Finance saņemto atzinību -  Labākā banku Grupa Ziemeļvalstīs.

Pirmā līmeņa pamatkapitāla koeficients pieaudzis par 2,2 procentpunktiem līdz 14,4%, galvenokārt saistībā ar spēcīgu  kapitāla veidošanu un stingru disciplīnu attiecībā uz apjomiem. Izmaksu efektivitāte joprojām ir mūsu prioritāte un redzam, ka mūsu iniciatīvas šajā jomā sasniedz pat labākus rezultātus nekā gaidīts.

Kredītu kvalitāte turpina uzlaboties, īpaši Kuģniecības nozarē. Kredītu zaudējumi grupā samazinājušies līdz 20 bāzes punktiem un tādu kredītu apjoms, kuru vērtība ir zemāka par nominālo  lielā mērā saglabājies nemainīgs.

2013.gada janvāris līdz septembris pret periodu 2012.gada janvāris līdz septembris (2013.gada 3.ceturksnis pret 2013.gada 2.ceturksni)¹:

  • Kopējie operacionālās darbības ieņēmumi nemainīgi (-3%)
  • Operacionālā peļņa +3% (-3%)
  • Pirmā līmeņa pamatkapitāla koeficients pieaudzis līdz 14,4% no 12,2% (pieaugums no 14,0%)
  • Izdevumu / ieņēmumu attiecība nemainīgi 51% (pieaugums no 50%)
  • Zaudējumi no kredītiem samazinājušies uz 22 no 26 bāzes punktiem (kritums līdz 20 bāzes punktiem)
  • Kapitāla atdeve 11,2%, samazinājums no 11,4% (samazinājums uz 10,8% no 11,5%)

Finanšu rādītāju pārskats EUR milj.
Q3 2013 Q2 2013 Izmaiņas % Q3 2012 Izmaiņas % Jan-Sep 2013 Jan-Sep 2012 Izmaiņas %
Neto procentu ieņēmumi 1,386 1,391 0 1,393 -1 4,135 4,181 -1
Kopējie ieņēmumi 2,426 2,490 -3 2,412 1 7,422 7,428 0
Operacionālā peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem 1,192 1,234 -3 1,146 4 3,665 3,659 0
Kredītu zaudējumi -171 -186 -8 -236 -28 -555 -654 -15
Uzkrājumi nedrošiem kredītiem gada griezumā, bāzes punkti 20 22 27 22 26
Operacionālā peļņa 1,021 1,048 -3 910 12 3,110 3,005 3
Riska svērtā peļņa 823 853 -4 768 7 2,530 2,446 3
Peļņa un akciju EUR 0.19 0.19 0.17 0.58 0.57
Kapitāla atdeve, % 10.8 11.5 10.3 11.2 11.4