Nordea Grupas 2013.gada un 4.ceturkšņa rezultāti | Luminor

Nordea Grupas prezidents Kristians Klausens (Christian Clausen): „Lai gan 2013.gads nesis lēnu izaugsmi un rekordzemas procentu likmes, esam spējuši saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu līmeni (vietējās valūtās) un vērojams nemainīgs „mājas bankas” klientu pieplūdums. Tāpat arī jau trīspadsmito ceturksni esam saglabājuši nemainīgas izmaksas. Kredītu zaudējumi samazinājušies par 17% un operacionālās peļņas rādītāji palielinājušies par 3% (abi vietējās valūtās). Pirmā līmeņa pamatkapitāla attiecība uzlabojusies par 180 bāzes punktiem līdz 14,9%.

Arī nākotnē prognozējam lēnu ekonomikas izaugsmi un procentu likmes saglabāsies esošajā līmenī. Tādējādi arī pieprasījums pēc aizdevumiem un klientu aktivitāte saglabāsies zemākā līmenī nekā prognozējām pērn. Tā rezultātā mēs turpināsim izmaksu efektivitātes programmu, lai saglabātu spēcīgas bankas pozīcijas.”

2013.gads pret 2012.gadu (2013.gada 4.ceturksnis pret 2013.gada 3.ceturksni)¹:

  • Kopējie operacionālās darbības ieņēmumi samazinājušies par -1%, vietējās valūtās saglabājušies 0% (+2%)
  • Operacionālā peļņa +2%, vietējās valūtās +3% (-1%)
  • Pirmā līmeņa pamatkapitāla koeficients pieaudzis līdz 14,9% no 13,1% (pieaugums no 14,4%)
  • Izdevumu/ieņēmumu attiecība nemainīgi 51% (pieaugums no 51% uz 52%)
  • Zaudējumi no kredītiem samazinājušies uz 21 no 26 bāzes punktiem
  • Kapitāla atdeve 11,0%, samazinājums no 11,6% (samazinājums uz 10,5% no 10.8%)

 

Finanšu rādītāju pārskats EUR milj.
Q4 2013 Q3 2013 Izmaiņas % Q4 2012 Izmaiņas % 2013 2012 Izmaiņas %
Neto procentu ieņēmumi 1.390 1.386 0 1.382 1 5.525 5.563 -1
Kopējie ieņēmumi 2.469 2.426 2 2.570 -4 9.891 9.998 -1
Operacionālā peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem 1.186 1.192 -1 1.275 -7 4.851 4.934 -2
Kredītu zaudējumi -180 -171 5 -241 -25 -735 -895 -18
Uzkrājumi nedrošiem kredītiem gada griezumā, bāzes punkti 21 20 28 21 26
Operacionālā peļņa 1.006 1.021 -1 1.034 -3 4.116 4.029 2
Riska svērtā peļņa 821 823 0 867 -5 3.351 3.313 1
Peļņa uz akciju EUR 0.19 0.19 0.21 0.77 0.77
Kapitāla atdeve % 10.5 10.8 11.9 11.0 11.6