Nordea Grupas 2014.gada 1.ceturkšņa rezultāti | Luminor

Nordea Grupas prezidents Kristians Klausens (Christian Clausen): „Šī gada sākumā palielinājusies aktivitāte uzņēmumu konsultāciju biznesā un tā saglabājusies spēcīga uzkrājumu jomā, sekmējot pieaugumu tīrajos komisiju ieņēmumos par 13%. Tā kā saglabājas zems pieprasījums pēc kredītiem un zemas procentu likmes, kopējie ieņēmumi saglabājušies apmēram 2013.gada pirmā ceturkšņa līmenī, lai gan vietējās valūtās ir 3% pieaugums. Operacionālā peļņa ir palielinājusies par 6%, pateicoties efektivitātes uzlabojumiem, labākai kredītportfeļa kvalitātei un izmaksu/ieņēmumu proporcijas samazinājumam līdz 49% (51%). Ņemot vērā lēno ekonomisko izaugsmi, turpināsim darbu pie izmaksu samazināšanas un efektivitātes palielināšanas iniciatīvām, kā arī jaunu un veiksmīgu darījumu piesaistes.”

2014.gada 1.ceturksnis pret 2013.gada 1.ceturksni (2014.gada 1.ceturksnis pret 2013.gada 4.ceturksni):

  • Kopējie operacionālie ieņēmumi nemainīgi, vietējās valūtās palielinājums par 3% (+1%, vietējās valūtās +2%
  • Operacionālā peļņa palielinājusies par 6%, vietējās valūtās par 10% (+10%, vietējās valūtās +11%)
  • Izmaksu/ieņēmumu koeficients samazinājies līdz 49% no 51% (no 52%)
  • Uzkrājumu nedrošiem kredītiem koeficients samazinājies līdz 18 bāzes punktiem no 23 (samazinājums no 21 bāzes punkta)
  • Pašu kapitāla atdeve 11,4% - kāpums no 11,1% (pieaugums no 10,5%)

 

Finanšu rādītāju pārskats EUR milj. Q1 2014 Q4 2013 Izmaiņas % Q1 2013 Izmaiņas % Izmaiņas % Q1/Q4 Vietējā valūtā Q1/Q4
Tīrie procentu ieņēmumi 1,362 1,390 -2 1,358 0 -1 5
Kopējie ieņēmumi 2,501 2,469 1 2,506 0 2 3
Operacionālā pēļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem 1,264 1,186 7 1,239 2 8 5
Uzkrājumi nedrošiem kredītiem -158 -180 -12 -198 -20 -12 -19
Uzkrājumi nedrošiem kredītiem gada griezumā, bāzes punkti 18 21 23
Operacionālā peļņa 1,106 1.006 10 1,041 6 11 10
Riska svērtā peļņa 880 821 7 854 3 7 6
Kapitāla atdeve, % 11,4 10,5 11,1