Nordea Grupas 2014.gada 3.ceturkšņa rezultāti | Luminor
Nordea Grupas prezidents Kristians Klausens (Christian Clausen): „Šī gada 3.ceturksnī mēs turpinājām nostiprināt savu klientu bāzi, piesaistot gan jaunus klientus, gan noguldījumu apjomus, kopējie aktīvi pārvaldīšanā sasniedza 250miljardus eiro. Neraugoties uz  nepārtrauktajiem makroekonomikas izaicinājumiem, esam strādājuši ar labiem rezultātiem un esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu izvirzītos biznesa mērķus. Arī kredītu kvalitāte turpina uzlaboties un kredītu zaudējumu līmenis ir zem vidējā rādītāja pēdējo 10 gadu laikā.

Mēs turpinām attīstīt produktus un pakalpojumus, lai pielāgotos klientu mainīgajām vēlmēm un paradumiem. Tāpat arī lai spētu nodrošināt vairāk personalizētu un ērtu finanšu risinājumu, strādājam pie uzņēmuma procesu vienkāršošanas, nākotnē plānojot nodrošināt jaunas un modernas maksājumu platformas.”

2014.gada 9 mēneši pret 2013.gada periodu (2014. gada 3.ceturkšņa rādītāji pret 2.ceturkšņa datiem):

  • Kopējie operacionālie ieņēmumi -1 %, vietējās valūtās +2% (-3%)
  • Kopējie izdevumi -4%, vietējās valūtās -1% (-2%, vietējās valūtās -1%)
  • Operacionālā peļņa palielinājusies par +7%, vietējās valūtās par 9% (-3%)
  • Izmaksu/ieņēmumu  koeficients 15,6%, pieaugot no 13,4% (pieaugums uz 15,6% no 15,2%)
  • Uzkrājumu nedrošiem kredītiem koeficients samazinājies līdz 15 bāzes punktiem no 21 (samazinājums uz 12 no 16 bāzes punktiem)
  • Pašu kapitāla atdeve 11,5% - kāpums no 11,2% (samazinājums uz 11.2% no 12,%)

 

Finanšu rādītāju pārskats

EUR milj.
Q3

2014
Q2

2013
Izmaiņas

%
Q3

2013
Izmaiņas

%
YTD

2014
YTD

2013 
Izmaiņas

%
Neto procentu ieņēmumi 1,396 1,368 2 1,386 1 4,126 4,135 3
Kopējie ieņēmumi 2,377 2,456 -3 2,426 -2 7,334 7,422 -1
Operacionālā peļņa pirms

uzkrājumiem nedrošiem

kredītiem
1,238 1,070 16 1,192 4 3,572 3,665 -3
Kredītu zaudējumi -112 -135 -17 -171 -35 -405 -555 -27

Uzkrājumi nedrošiem kredītiem

gada griezumā, bāzes punkti

12 16 20 15 21
Operacionālā peļņa 1,093 1,125 -3 1,021 7 3,324 3,110 7
Kapitāla atdeve, % 11,2 12,0 10,8 11,5 11,2