Nordea Grupas 2014.gada rezultāti | Luminor

 

Kristians Klausens (Christian Clausen): „2014.gadā esam nodrošinājuši biznesa rezultātus ar stabiliem ieņēmumiem, samazinātām izmaksām un uzlabotu kredītu kvalitāti, gūstot 9% operacionālo peļņu. Tas izdevies, neskatoties uz makroekonomikas izaicinājumiem - vājo ekonomisko izaugsmi,  zemajām likmēm un pieaugošo ģeopolitisko spriedzi. Esam palielinājuši tirgus daļas un sasnieguši izcilus rezultātus uzkrājumos. Mēs esam vēl vairāk nostiprinājuši savu pozīciju kā vadošā Ziemeļeiropas banka lielo uzņēmumu apkalpošanā. Tomēr esam gatavi, ka arī 2015.gadā mūs sagaida lēna ekonomiskā izaugsme, zemas procentu likmes un aizvien mainīgas klientu vēlmes un paradumi.  Mēs turpināsim attīstīt produktus un pakalpojumus, investēsim IT platformās, lai ilgtermiņā nodrošinātu vēl ērtākus un pieejamākus risinājumus klientiem.”

2014.gads pret 2013.gadu (4.ceturkšņa rādītāji pret 4.ceturkšņa datiem):

  • Kopējie operacionālie ieņēmumi +2% (+6%[2], vietējās valūtās +7%)
  • Kopējie izdevumi -4%, vietējās valūtās -1% (+5%, vietējās valūtās +6%)
  • Operacionālā peļņa palielinājusies par +9%, vietējās valūtās par +12% (+6%, vietējās valūtās +7%)
  • Izmaksu/ieņēmumu  koeficients 49,1%, samazinoties no 51% (samazinājums par 0,5% uz 48,8%)
  • Uzkrājumu nedrošiem kredītiem koeficients samazinājies līdz 15 bāzes punktiem no 21

    (palielinājums par 3 bāzes punktiem uz 15)
  • Pašu kapitāla atdeve 11,6% - kāpums no 11,0% (palielinājums uz 11.8% no 11,2%)