Nordea Grupas 2015. gada 3. ceturkšņa rezultāti | Luminor

Izpilddirektora Kristiana Klausena (Christian Clausen) komentāri par rezultātiem: „Vasaras mēnešos bija vērojams sezonai raksturīgais pazeminātas aktivitātes līmenis. Diemžēl rudenī vēl neesam novērojuši uzņēmumu un tirgus aktivitātes pieaugumu, kā ierasts. Depozītu maržas joprojām ir pakļautas spiedienam, un aizdevumu izaugsme saglabājas neliela, tomēr neto procentu ienākumi uzņēmējdarbības jomās nav zaudējuši izdevīgumu. Lai gan aktīvu cenas ir pazeminājušās, joprojām novērojam labu līdzekļu pieplūdumu noguldījumu un ieguldījumu operācijās, kurš apliecina mūsu spēcīgo klientu franšīzi. Bankas pārvaldīto aktīvu apmērs ir pieaudzis par EUR 19 miljardiem vai 7 % salīdzinājumā ar laikposmu pirms 12 mēnešiem, un to ir pilnībā noteicis spēcīgais līdzekļu pieplūdums. Neto patieso vērtību ir negatīvi ietekmējusi finanšu tirgos valdošā zemā likviditāte un lielākas kredītriska starpības. Kopējie ieņēmumi vietējās valūtās ir samazinājušies par 3 % salīdzinājumā ar to pašu laikposmu 2014. gadā. Nordea īsteno efektivitātes plānu, nodrošinot, ka izmaksas vietējās valūtās ir samazinājušās par 3 %, turklāt kredītkvalitāte ir saglabājusies stabila. Kopš 2014. gada 3. ceturkšņa pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs ir uzlabojies par 70 bāzes punktiem, sasniedzot 16,3 %.

Septembrī mēs parakstījām vienošanos ar piegādātājiem mūsu jaunajai Bankas pamatpakalpojumu platformai. Tas ilgtermiņā uzlabos mūsu elastīgumu un spēju nodrošināt klientu vajadzības nākotnē, kā arī atbalstīs mūsu efektivitāti un IT nodrošinājumu.”

2015. gada 3. ceturksnis salīdzinājumā ar 2014. gada 3. ceturksni (2015. gada pirmie deviņi mēneši salīdzinājumā ar 2014. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem) [1], [2]:

  • neto procentu ienākumi: EUR 1272 miljoni, -9 %, vietējās valūtās: -5 % (-4 % vietējās valūtās);
  • kopējie darbības ienākumi [2]: EUR 2253 miljoni, -5 %, vietējās valūtās: -3 % (+4 % vietējās valūtās);
  • kopējie izdevumi [2]: EUR 1108 miljoni, -6 %, vietējās valūtās: -3 % (-2 % vietējās valūtās);
  • darbības peļņa [2]: EUR 1033 miljoni, -5 %, vietējās valūtās: -3 % (+13 % vietējās valūtās);
  • pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs: 16,3 %, pieaugums no 15,6 % (pieaugums par 70 bāzes punktiem no 15,6 %);
  • izmaksu/ienākumu rādītājs[2]: samazinājums par 0,2 % punktiem līdz 49,2 % (samazinājums par 3,1 % punktiem līdz 46,4 %);
  • neto aizdevumu zaudējumi: EUR 112 miljoni, nemainīgs, vietējās valūtās: +2 % (-15 % vietējās valūtās);
  • aizdevumu zaudējumu rādītājs: 13 bāzes punkti, pieaugums no 12 bāzes punktiem (pazeminājums par 2 bāzes punktiem līdz 13 bāzes punktiem);
  • kapitāla atdeve [2]: 10,4 %, samazinājums no 11,2 % (pieaugums par 1,2 % punktiem līdz 12,6 %);
  • mazinātā peļņa par akciju (visas operācijas kopā): EUR 0,19 salīdzinājumā ar EUR 0,23 (EUR 0,70 salīdzinājumā ar EUR 0,61).

Papildu informācijai:

Signe Lonerte, Sabiedrisko attiecību vadītāja, Nordea Latvija, tālr.: 6 700 5469, mob.:29 116 146, signe.lonerte@nordea.com