Nordea Grupas 2015.gada 1.ceturkšņa rezultāti | Luminor

Nordea Grupas prezidents Kristians Klausens (Christian Clausen): „Šī gada pirmajā ceturksnī īpaša aktivitāte vērojama tur, kur esam veiksmīgi reaģējuši uz dažādām biznesa iespējām, tādējādi ievērojami palielinot kopējos ieņēmumus. Neierasti zemās procentu likmes ietekmējušas gan tīro procentu ieņēmumus, gan veicinājušas arī citu Nordea produktu un pakalpojumu lielāku pieprasījumu. Pieaugošais tirgus  svārstīgums veicinājis lielāku pieprasījumu pēc mūsu riska menedžmenta risinājumiem gan privātpersonu, gan uzņēmumu segmentā, par ko liecina klientu augošā interese par uzkrājumu un investīciju iespējām visā Eiropā. Kopējie aktīvi pārvaldīšanā sasnieguši 290 miljardus eiro, kas ir rekordaugsts līmenis. Tikmēr izmaksas, kā iepriekš tika prognozēts, samazinājušās un kredītu kvalitāte palikusi nemainīga.

Mūsu klienti novērtē Nordea radītos digitālos risinājumus, par ko liecina augošais lietotāju skaits. Marta mēnesī viena no desmit klientu konsultācijām notikusi tiešsaistē, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā decembrī. Mēs nepārtraukti investējam jaunos digitālos risinājumos un vēl vairāk iesaistām klientus šo pakalpojumu izvērtēšanā. Šogad, ņemot vērā mūsu klientu mainīgās vēlmes un paradumus, plānojam veikt vairākus būtiskus uzlabojumus, lai vienkāršotu un padarītu vēl ērtākus bankas pakalpojumus.”

2015.gada 1.ceturksnis pret 2014.gada 1.ceturksni (2015.gada 1.ceturksņa rādītāji pret 2014.gada 4.ceturkšņa datiem):

  • Kopējie operacionālie ieņēmumi +9%, vietējās valūtās +11% (+8%)
  • Kopējie izdevumi -4%, vietējās valūtās -2% (-4%)
  • Operacionālā peļņa palielinājusies par +27%, vietējās valūtās par +29% (+22%)
  • Izmaksu/ieņēmumu  koeficients samazinājies uz 43.6% no 49.5% (samazinājums par 5.2% no 48.8%)
  • Uzkrājumu nedrošiem kredītiem koeficients samazinājies līdz 14 bāzes punktiem no 18  (samazinājums par 1bāzes punktu no 15)
  • Pašu kapitāla atdeve 14.3% - kāpums no 11.4% (palielinājums no 11.8% uz 14.3%)