Nordea Grupas 2015.gada 2.ceturkšņa rezultāti | Luminor

Nordea Grupas prezidents Kristians Klausens (Christian Clausen): „Pēc izcila gada sākuma redzam, ka arī otrajā finanšu ceturksnī tīrie procentu ieņēmumi stabilizējušies. Lai gan vērojama nedaudz zemāka klientu aktivitāte kapitāla tirgos, turpinās pieaugoša tendence uzkrājumu un ieguldījumu produktu pieprasījumam, kas ir apstiprinājums klientu pieaugošai interesei pēc bankas konsultāciju kompetencēm un produktiem. Pirmajā finanšu pusgadā vērojams operacionālās peļņas pieaugums par 7% vietējās valūtās un izmaksu samazinājums vietējās valūtās par 1%. Kredītu kvalitāte ir nemainīga un kredītu zaudējumi ir krietni zem vidējā rādītāja pēdējo desmit gadu laikā.

Bankas uzsāktā procesu vienkāršošanas programma, kā arī darbs pie „attiecību bankas” stratēģijas izpildes norit kā plānots un jau tuvāko ceturkšņu laikā plānots piedāvāt klientiem produktus jaunajā maksājumu platformā. Tāpat arī kā daļa no procesu vienkāršošanas, ko veikusi banka, ir uzsākts dialogs ar Ziemeļvalstu attiecīgajām institūcijām par uzņēmuma juridiskās struktūras vienkāršošanu.”

2015.gada 1.pusgads pret 2014.gada 1.pusgadu (2015.gada 2.ceturksņa rādītāji pret 2014.gada 2.ceturkšņa datiem):

  • Tīrie procentu ieņēmumi EUR 2,597 mlj. -5%, vietējās valūtās -3% (-3% vietējās valūtās)
  • Kopējā operacionālā peļņa EUR  5,242 mlj., +6%, vietējās valūtās +7% (+4% vietējās valūtās);
  • Kopējie izdevumi EUR 2,373 mlj., -3%, vietējās valūtās -1% (-1% vietējās valūtās);
  • Izmaksu/ieņēmumu  koeficients samazinājies uz 45% no 49% (samazinājums par 2% no 49%);
  • Uzkrājumi nedrošiem kredītiem EUR 225 mlj., -23%, vietējās valūtās -22% (-23% vietējās valūtās);
  • Pašu kapitāla atdeve 13.7% - kāpums no 11.6% (palielinājums par 1.2% uz 13.1%).

Papildu informācijai: Signe Lonerte, Sabiedrisko attiecību vadītāja, Nordea Latvija,

tālr.: 6 700 5469, mob.: 29 116 146, signe.lonerte@nordea.com