Nordea Grupas 2015.gada finanšu rezultāti | Luminor

Nordea bankas vadītājs Kaspers fon Koskuls (Casper von Koskull): “2015.gads bijis izaicinājumu gads ar zemām procentu likmēm, paaugstinātu ģeopolitisko  spriedzi un tirgus svārstībām. Neraugoties uz  šādu tirgus situāciju, mēs esam gandarīti paziņot kopējā ieņēmumu līmeņa pieaugumu par 3% vietējās valūtās. Tāpat esam vērsuši uzmanību izmaksu samazināšanas aktivitātēm ar kopējo summu līdz 4.7 miljardiem eiro, kas ir saskaņā ar mūsu mērķiem. Arī kredītu kvalitāte gada laikā uzlabojusies. Tādējādi arī operacionālās peļņas rādītāji pieauguši par 7%.

Turpmākie trīs gadi būs pārejas periods, kura laikā veiksim vērienīgas pārmaiņas, domājot par modernu digitālo risinājumu ieviešanu. Lai veiksmīgi izpildītu mērķus, jau esam veikuši galvenās darbības, lai efektīvi veiktu pāreju, kā rezultātā 2015.gada ceturtajā ceturksnī veikta izmaksu pārstrukturēšana 263m eiro apmērā. Līdz ar papildu investīcijām mūsu bankas galvenās IT platformas uzlabošanai plānojam, ka rezultāts būs efektīvāka un vienkāršāka struktūra, lai spētu nodrošināt lielāku pievienoto vērtību mūsu klientiem, darbiniekiem un akcionāriem, esot par “Vienotu Nordea”.

2015. gada rezultāti salīdzinājumā ar 2014.gadu (2015. gada 4.ceturksnis salīdzinājumā ar 2014. gada 4.ceturskni):

  • Neto procentu ieņēmumi EUR 5,110m, -7%, vietējās valūtās -4% (-8%, -6% vietējās valūtās);
  • Kopējie darbības ienākumi EUR 9,964m, +1%;
  • Kopējie izdevumi EUR 4,694m, -4%, vietējās valūtās -1%[2] (-2%, nemainīgi vietējās valūtās);
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem EUR 5,270m +5%[2], vietējās valūtās +7%[ (-2%, nemainīga vietējās valūtās)
  • Operacionālā peļņa EUR 4,791m +7%, vietējās valūtās +9% (-4%, vietējās valūtās -2%);
  • Kapitāla atdeve: 12.3%, pieaugums no 11.5% (samazinājums par 0.3% punktiem uz 11.5%)

Papildu informācijai:

Signe Lonerte, Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīs, tālr.: 6 700 5469, mob.:29 116 146, signe.lonerte@nordea.com