Nordea Grupas 2016. gada 1.ceturkšņa rezultāti | Luminor

Nordea bankas vadītājs Kaspers von Koskuls (Casper von Koskull): “Lai gan gada sākumā turpinājām piedzīvot finanšu tirgus satricinājumus un zemās procentu likmes atstājušas iespaidu uz kopējiem ieņēmumiem, biznesa vide kopumā vērtējama kā stabila. Vadoties pēc plāna, strikti tiek kontrolētas izmaksas un kredītu zaudējumi ir zemāki nekā pēdējo desmit gadu vidējais rādītājs.

Aizvadītajā gadā esam ievērojami stiprinājuši procesus un funkcijas, kas saistītas ar regulatīvo atbilstību. Ņemot vērā mainīgās prasības un riskus, kuriem esam pakļauti, darbs pie atbilstības uzraudzības un risku pārvaldības nemitīgi tiks uzlabots. Taču mūsu centieni vainagosies panākumiem tikai tādā gadījumā, ja turpināsim ievērot riska un atbilstības kultūru. Vērtības un ētiskie principi ir neatņemama šīs kultūras daļa. Kā bankas vadītājs es veikšu visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka esam drošs un uzticams finanšu partneris.”

2016. gada 1. ceturksnis pret 2015. gada 1. ceturksni (2016. gada 1. ceturkšņa rādītāji pret 2015. gada 4. ceturkšņa datiem):

  • Tīrie procentu ieņēmumi EUR 1,168m, -7%, -4% vietējās valūtās (-3%, -2% vietējās valūtās);
  • Kopējie darbības ieņēmumi [1] EUR 2,295m, -16%, -14% vietējās valūtās (-7%, -7% vietējās valūtās);
  • Kopējie izdevumi [1] EUR 1,178m, -1%, nemainīgi vietējās valūtās (-3%, -2% vietējās valūtās);
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem [1] EUR 1,117m, -27%, -26% vietējās valūtās (-11%, -11% vietējās valūtās);
  • Neto kredītu zaudējumi EUR 111m, -9%, -5% vietējās valūtās (-22%, -20% vietējās valūtās);
  • Pamatdarbības peļņa [1] EUR 1,006m, -29%, -27% vietējās valūtās (-10% -9% vietējās valūtās);
  • 1. līmeņa pamata kapitāla koeficients 16,7%, palielinoties no 15,6% (līdz 20 bāzes punktiem no 16,5%);
  • Izmaksu/ienākumu koeficients palielinājies no 43,7% uz 51,3%, (kāpums par 2,2% no 49.1%);
  • Kredītu zaudējumu attiecība 13 bāzes punktiem, kritums no 14 bāzes punktiem (uz leju 4 bāzes punktiem no 17 bāzes punktiem);
  • Kapitāla atdeve [1] 10.3%, kritums no 14,3% (kritums 1,2% punkti no 11.5%);

 


Papildu informācijai:

Signe Lonerte, Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīs, tālr.: 6 700 5469, mob.:29 116 146, signe.lonerte@nordea.com