Nordea Grupas finanšu rezultāti | Luminor

Nordea bankas vadītājs Kaspers fon Koskuls (Casper von Koskull): “Neraugoties uz vājo ekonomisko izaugsmi un svārstībām finanšu tirgos, kopējie bankas ieņēmumi ir labi. Arī citas ieņēmumu pozīcijas, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir nemainīgas. Lai gan tīro procentu ieņēmumu pozīcija uzrādījusi lejupslīdi, prognozējam pozitīvas izmaiņas gada otrā pusē. Izmaksu līmenis ir atbilstošs plānotajam un arī kredītu kvalitāte saglabājusies nemainīga. Turpinām vērst pastiprinātu uzmanību atbilstības iniciatīvām un šobrīd esam ceļā, lai turpinātu veidot tādu banku, kādu to vēlas redzēt mūsu klienti.”2016. gada otrais ceturksnis, salīdzinot ar 2016. gada pirmo ceturksni (otrais 2016. gada ceturksnis, salīdzinot ar 2015. gada otro ceturksni):

  • Tīrie procentu ieņēmumi EUR 1,172m, 0% (-8%, -5% vietējās valūtās);
  • Kopējie darbības ieņēmumi [1] 5% (-5%, -3% vietējās valūtās);
  • Kopējie izdevumi 2% (2%, 3% vietējās valūtās);
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem [1] EUR 1,350m, 21% (1%, 3% vietējās valūtās);
  • Neto kredītu zaudējumi EUR 127m, 14% (23%, 31% vietējās valūtās);
  • Pamatdarbības peļņa [1] 7% (-13%, -12% vietējās valūtās);
  • 1. līmeņa pamata kapitāla koeficients no 16,7% palielinājies uz 16,8% (līdz 80 bāzes punktiem no 16,0%);
  • Izmaksu / ienākumu attiecība [1] 50%, samazinājusies no 51% (līdz 3% punkti no 47%);
  • Kredītu zaudējumu attiecība no 13 palielinājusies līdz 15 bāzes punktiem (līdz 3 bāzes punktiem no 12 bāzes punktiem);
  • Kapitāla atdeve [1] 11.4%, palielinājusies no 10,3% (no 13,1% samazinājusies par 1,7% punktiem).

Papildu informācijai:

Signe Lonerte, Nordea bankas Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīts, tālr.: 6 700 5469, mob.: 29 116 146, signe.lonerte@nordea.com