Nordea ieguldījumu fondam vislielākais iemaksu pieaugums Eiropā | Luminor

Morningstar, viena no vadošajām investīciju pētījumu kompānijām pasaulē, balstoties uz šī gada pirmā ceturkšņa rādītājiem, atzinusi Nordea-1 Stable Return Fund fondu par populārāko ieguldījumu fondu Eiropā. Nordea ieguldījumu fondā ir vislielākais iemaksu pieaugums, salīdzinot ar vairāk nekā 25 000 Eiropas sabalansēto fondu.

„Šī brīža tirgus situācijā Eiropas investori meklē arvien jaunas ieguldījumu iespējas. Arī Latvijā esam novērojuši, ka mūsu klientu vidū šis fonds iemantojis popularitāti salīdzinoši zemā svārstīguma un vēsturiski pievilcīgā ienesīguma dēļ. Šis ir apliecinājums klientu uzticībai mūsu darbam un pakalpojumiem, kas ir augstākais novērtējums, ar ko īpaši lepojamies,”  tā Anželika Dobrovoļska, Nordea Ieguldījumu produktu un pakalpojumu attīstības vadītāja.

Stable Return Fund ieguldījumu fonds tika nodibināts 2005. gada nogalē kā alternatīva tradicionālajiem ieguldījumu fondiem ar zemu svārstīgumu. Tas  saņēmis četru zvaigžņu novērtējumu no Morningstar par fonda ievērojamo ienesīgumu salīdzinājumā ar uzņemto risku starp līdzīgas stratēģijas ieguldījumu fondiem*, un šobrīd tā pārvaldīšanā esošo aktīvu apjoms sasniedzis 5 miljardus eiro.

Līdz ar darbības uzsākšanu fonds saņēmis augstu novērtējumu un lielu pieprasījumu no maza un vidēja lieluma ieguldījumu pārvaldītājiem, kā arī finanšu institūcijām.Nordea Asset Management ir lielākais ieguldījumu pārvaldes uzņēmums Ziemeļvalstīs ar 174 miljardu eiro portfeli, un ir vienīgie Eiropas ieguldījumu pārvaldītāji, kas noturējuši savas līderpozīcijas desmit populārāko pasaules ieguldījumu pārvaldes uzņēmumu vidū jau trīs gadus.


*Avots – © 2014 Morningstar. Inc. All Rights Reserved. European Open End Funds database. Morningstar EAA OE EUR Moderate Allocation – Global category. Date: 31.12.2014. Rezultāts EUR valūtā. Informācijas avots: Nordea Investment Funds S.A. Norādītais periods: 31.12.2009 - 31.12.2014.

** Augstāk minētā informācija par Nordea piedāvātajiem investīciju pakalpojumiem ir skaidrojoša rakstura. Tā nav uzskatāma par rekomendācijām, instrukcijām vai aicinājumiem izmantot konkrētus ieguldījumu produktus, tos iegādāties vai pārdot. Lai gan informācija sagatavota no uzticamiem avotiem, Nordea nenes atbildību par jebkādām neprecizitātēm vai investoru zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo informāciju. Komisijas maksas par ieguldījumu apliecību iegādi vai atpakaļpirkšanu var ietekmēt ienesīgumu konkrētam ieguldītājam. Šeit norādīti vēsturiskie ieguldījuma fonda apliecību vērtības kāpumi un kritumi, kas nav uzskatāms par ticamu indikatoru nākotnes rādītājiem, un ieguldītāji var neatgūt pilnu ieguldījuma summu. Vērtspapīru vērtība var svārstīties apakšfondu investīciju politikas dēļ un tā netiek garantēta. Ja konkrētā apakšfonda pamata valūta atšķiras no ieguldītāja mītnes valsī izmantotās valūtas, ieguldījumu apliecību vērtību var ietekmēt arī valūtu kursu svārstības. Katrs ieguldītājs ir atbildīgs par saviem investīciju lēmumiem, līdz ar to nepieciešams iepazīties ar visiem saistošajiem dokumentiem, fondu prospektiem un citu ieguldījumu produktu prospektiem, lai novērtētu ieguldījumu risku un informāciju, kas pieejama mājaslapā www.nordea.lv.