Nordea ieguldījumu risinājumi – stabilitāte tirgus svārstību laikā | Luminor

Pēdējo dažu tirdzniecības dienu laikā pasaules finanšu tirgos tika piedzīvota vissliktākā izpārdošana, ņemot vērā globālās kapitalizācijas zaudēto vērtību. Tomēr panikai nav pamata.

Jaunumi par Brexit (Lielbritānijas referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības) izraisīja:

• Eiropas vērtspapīru indeksa kritumu par 10,7% 27.06.2016. salīdzinājumā ar 23.06.2016. un

• pasaules vērtspapīru tirgu atspoguļojošā MSCI All Country World indeksa samazinājumu par 3,7%.

Ziņas par cenu krišanos izplatījās visos plašsaziņas līdzekļos, kas izraisīja ieguldītāju paniku. Tomēr tieši šādi laiki parāda to, kādus ieguvumus var gūt no aktīvi pārvaldītiem fondiem, pareizās aktīvu izvietošanas un diversifikācijas.

Tiem ieguldītājiem, kuri izvēlējušies veikt savus ieguldījumus pārdomāti nav pamata panikai. Mēs lepojamies, ka Nordea modeļa portfeļi, kas ir mūsu galvenā ieguldījumu rekomendācija ieguldītājiem, ir īpaši labi izturējuši spriedzi tirgos. Šai pašā laika posmā (23.06.2016.–27.06.2016.) Nordea modeļa portfeļi uzrādīja patiešām augstu stabilitāti:

• Agresīvais portfelis (90% akciju īpatsvars) samazinājās par 2,7% 

• Progresīvais portfelis samazinājās par 1,4%

• Līdzsvarotais portfelis pamatā palika nemainīgs ar 0,1% samazinājumu

• Mērenais portfelis pieauga par 0,8%

• Konservatīvais portfelis spēja pieaugt pat par 1,8%

Papildu uzmanība būtu jāvelta arī Nordea Stable Return Fund ieguldījumu fondam, kurš attaisnoja savu nosaukumu, šai pašā laika posmā pieaugot par 0,2%.

 

Kā stāsta Nordea Asset Management pārstāvis Miro Zivkovics: “no jebkura portfeļa pārvaldnieka viedokļa spēja nodrošināt stabilu sniegumu tik nestabilos tirgus apstākļos, kādus esam piedzīvojuši pagājušās nedēļas laikā, liecina par to, ka portfelis ir patiešām līdzsvarots starp dažādiem ienesīguma faktoriem, kuri patiesi spēj nodrošināt diversifikāciju, pasargājot klientu portfeli un radot pienācīgu peļņu. Tas ir milzīgs sasniegums, un mēs uzskatām, ka ir svarīgi atgādināt mūsu klientiem, ka šis portfelis ir izveidots, lai censtos izlīdzināt svārstības īpaši nestabilos laikos.”

Par Baltijas modeļa portfeļu veidošanu atbildīgais Antons Skvortsovs uzsver, ka Nordea Modeļa portfeļi ir uzrādījuši lielisku rezultātu ne tikai pēdējo 2 dienu laikā. Kopš gada sākuma Stable Return Fund ir pieaudzis par 5,0%, Konservatīvā modeļa portfeļa pieaugums bija 5,4% un Sabalansētais modeļa portfelis paaugās par 1,9%.

Un tas viss ir salīdzinājumā ar visu valstu pasaules indeksa (MSCI All Country World Index) samazināšanos par 5,9% un Eiropas vērtspapīru indeksa kritumu par 16,4% kopš gada sākuma līdz šodienai. Tai pašā laikā Agresīvais modeļa portfelis, kuram šobrīd ir  sliktākais sniegums uzrādīja vien 2,6% samazinājumu kopš gada sākuma līdz šodienai.

Šie skaitļi vislabāk pierāda, ka pārdomāta līdzekļu izvietošana un to pareizā pārvaldīšana var sniegt būtisku ieguvumu, jo īpaši nestabilos laikos.

Ieguldiet kopā ar Nordea!
Baltijas Ieguldījumu risinājumu komanda