Nordea iegūst Zeltu Ilgtspējas indeksā 2015 | Luminor

Noslēdzies Ilgtspējas indeksa 2015 novērtējums un šogad 73 Latvijas uzņēmumu, tostarp piecu finanšu nozares uzņēmumu vidū, Nordea ieguvusi Zelta kategoriju.

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Man ir liels prieks un gandarījums saņemt šo atzinību, kas apliecina bankas centienus un labās prakses korporatīvās sociālās atbildības pārvaldībā. Lai objektīvi novērtētu savu sniegumu, īpaši svarīgs mums ir trešo pušu – mūsu darbinieku, klientu, sadarbības partneru un nozaru ekspertu vērtējums -, kas ļauj kritiski izvērtēt savu ikdienas darbību un īstenot labākos korporatīvās sociālās atbildības pārvaldības principus.”

Nordea banka šogad atkārtoti ieguvusi arī LR Labklājības ministrijas atzinību „Ģimenei draudzīgs komersants”, ko piešķir darba devējiem ar ģimenēm un bērniem draudzīgu politiku un pakalpojumiem un kā vienīgais uzņēmums Latvijā - atzinību „Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums”.

Nordea banka šogad izdevusi jau ceturto Nordea bankas Latvijas filiāles korporatīvās sociālās atbildības (KSA) gada pārskatu, kas apraksta gan bankas KSA stratēģiju un īstenotās aktivitātes, gan mērķus un galvenos sasniedzamos uzdevumus. 

Ar jaunāko Nordea KSA pārskatu var iepazīties saitē  www.nordea.lv/parskati

Vairāk par Nordea KSA stratēģiju: www.nordea.lv/ksa

Par Ilgtspējas indeksu

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Zelta kategorijā iekļūst tie uzņēmumi, kas demonstrē atklātību un caurredzamību, visus būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus.

Vairāk par Ilgtspējas indeksu: http://incsr.eu/lv/


Papildu informācijai: Signe Lonerte, Sabiedrisko attiecību vadītāja, Nordea Latvija,

Tālr.: 6 700 5469, Mob.: 29 116 146, signe.lonerte@nordea.com