Nordea komentārs par ostu darbības rezultātiem Latvijā 2013. gadā: ostās krities kravu apgrozījums; attīstību var bremzēt investīciju apjoma samazinājums | Luminor

Kā liecina LR Satiksmes Ministrijas apkopotie dati par ostu darbību, kravu apgrozījums Latvijas ostās 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu ir samazinājies par 6,3%. Eksperti prognozē, ka 2014. gadā Latvijas ostu darbību ietekmēs gan jaunākie grozījumi Likumā par ostām, liekot pārvērtēt ostu attīstības un investīciju programmas, gan stratēģisku partneru piesaiste.

Nordea bankas lielo uzņēmumu departamenta vecākais klientu vadītājs Jānis Kalniņš: „Visās trīs Latvijas lielajās ostās 2013. gadā vērojams pārkrauto kravu apgrozījuma kritums salīdzinājumā ar 2012. gadu. To galvenokārt ietekmējis no Latvijas ostām nosūtīto ogļu, naftas produktu un labības apjomu samazinājums.

Latvijas ostu 2013. gada pārkrauto kravu apjoma kritums nav pārsteigums, jo līdzīga situācija vērojama arī tuvākajās kaimiņvalstu ostās – Klaipēdā 5,2% kritums, bet Tallinā 4,2% kritums. Lielā mērā aizvadītā gada rezultātu skaidro nelabvēlīgā tirgus konjunktūra akmeņogļu, naftas produktu un labības produktu tirgū 2013. gadā. Lai gan periodiskas svārstības tranzīta nozarei ir raksturīgas,  būtiski  analizēt pārkrauto apjomu statistiku garākā laika periodā. Piemēram, Latvijas trīs lielo ostu rādītāji pēdējo desmit gadu laikā liecina, ka vislabāk reģiona ostu intensīvajā konkurences cīņā ir veicies Rīgas ostai, kas pārkrauto kravu apjomus ir spējusi palielināt no 21,7mlj. tonnu 2003. gadā līdz 35,5mlj. tonnu 2013. gadā. Neraugoties uz vērienīgajām investīcijām, Ventspils un Liepājas ostām šo desmit gadu laikā ostas apgrozījuma līmeni ir izdevies palielināt tikai nedaudz vai saglabāt 2003.gada līmenī. Ņemot vērā, ka kopējais caur Baltijas jūras austrumu krasta ostām pārkrautais kravu apjoms no gada uz gadu pieaug, jāsecina, ka tikai Rīgas ostai izdodas saglabāt savas tirgus daļas, bet Liepājas un Ventspils ostas savas tirgus daļas ilgtermiņā zaudē.

Izaicinājumi un prognozes Latvijas ostu darbībā 2014.gadā

Būtiskākais vidēja termiņa izaicinājums Latvijas ostām ir Krievijas realizētā ostas infrastruktūras investīciju programma Somu Līcī, kuras mērķis ir būtiski palielināt Ustj-Lugas ostas kapacitāti. Ustj-Lugā jau šobrīd tiek pārkrauti ievērojami no Krievijas eksportēto akmeņogļu kravu apjomi, tā mazinot Krievijas stratēģisko eksportu kravu atkarību no Baltijas valstu tranzīta koridorā.

Latvijas tranzīta koridora konkurētspēju šogad varētu pasliktināt 2013. gada izskaņā pieņemtie grozījumi likumā par ostām, vadoties pēc kuriem trīs lielo ostu pārvaldēm būs jāveic ieskaitījumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu. Šī lēmuma rezultātā ostu pārvaldēm, iespējams, būs jāpārvērtē savas investīciju programmas. Papildu  maksājumu slogs var apgrūtināt ostu pārvaldes turpmāk piesaistīt kredītlīdzekļus iepriekš plānotajā apmērā.

Lai celtu konkurētspēju, tranzīta biznesa uzņēmumiem un ostu pārvaldēm jāturpina darbs pie apstrādājamo kravu diversifikācijas un pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas. Jaunos terminālu projektos kā stratēģiskus partnerus būtu jāpiesaista kravu īpašniekus, tā nodrošinot viņu ilgtermiņa interesi termināla izmantošanā.

Neskatoties uz minētajiem izaicinājumiem, ostu uzņēmumi līdz šim sevi ir apliecinājuši kā stabili un uzticami Nordea bankas klienti, līdz ar to Nordea banka turpinās atbalstīt pārdomātas ostu uzņēmumu investīcijas darbības paplašināšanai un konkurētspējas veicināšanai.”