Nordea komentārs par patēriņa cenām 2013. gada jūlijā: cenu kritums sezonālu faktoru ietekmē | Luminor

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2013.gada jūlijā, salīdzinot ar 2012.gada jūliju, palielinājās par 0,3%. Precēm cenas pieauga par 0,4%, bet pakalpojumiem par 0,1%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, ir palielinājies par 0,8%. Jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas samazinājās par 0,3%.

Nordea Latvija galvenais ekonomists Andris Strazds:

„Jūlijs un augusts tradicionāli ir bijuši mēneši, kuros mēneša griezumā cenas ir samazinājušās, galvenokārt pateicoties sezonāliem faktoriem, piemēram, pārtikas produktu cenu kritumam. Arī šogad, neskatoties uz degvielas cenu kāpumu, kopējais cenu līmenis jūlijā samazinājās. Papildus pārtikas cenu kritumam būtiska ietekme bija arī apavu un apģērbu cenu samazinājumam. Gada griezumā cenas jūlijā nedaudz pieauga galvenokārt t.s. bāzes efekta dēļ – jūlijā pirms gada cenu līmenis pazeminājās PVN bāzes likmes samazinājuma ietekmē.