Nordea Latvijas filiāles 2013.gada 2.ceturkšņa rezultāti | LuminorPozitīva kopējo ieņēmumu dinamika 2.ceturksnī – ieņēmumi palielinājās par 2,2%, salīdzinot ar šī gada 1.ceturksni

  • Kopējie ieņēmumi 2013.gada 2.ceturksnī LVL 12,5 miljoni (2012.gada 2.ceturksnī kopējie ieņēmumi LVL 12,7 miljoni), samazinājums par 1,5%
  • Kopējie izdevumi  LVL 5,3 miljoni (LVL 4,7 miljoni), pieaugums par 12,5%
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem LVL 7,1 miljoni (LVL 7,9 miljoni), samazinājums par 10%
  • Uzkrājumi nedrošiem kredītiem LVL 8,8 miljoni latu (LVL 2,5 miljoni), pieaugums par 254%
  • Zaudējumi pēc nodokļu samaksas LVL 1,7 miljoni (peļņa pēc nodokļu samaksas LVL 5,4 miljoni)
  • Kredītportfeļa apjoms 2.ceturksņa beigās sasniedza 1,8 miljardus latu (samazinājums par 6,8% pret 2012.gada 2.ceturksni)
  • Noguldījumu apjoms 2.ceturkšņa beigās sasniedza 867 miljonus latu (pieaugums par 20,5% pret 2012.gada 2.ceturksni)
  • Jauni izsniegtie kredīti pirmajā pusgadā 109 miljoni latu (pieaugums par 6% pret 2012.gada pirmo pusgadu)

 


Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Pirmais pusgads bijis izaicinošs gan biznesa mērķu sasniegšanai, gan organizācijas darbam kopumā. Otrajā ceturksnī esam strādājuši ar mainīgām sekmēm – kopējie ieņēmumi ir samazinājušies par 1,5%, salīdzinot ar 2012.gada otro ceturksni, taču palielinājušies par 2,2% salīdzinot ar šī gada pirmo ceturksni. Bankas infrastruktūras sagatavošana eiro  ieviešanai ir ietekmējusi kopējo izdevumu pieaugumu otrajā ceturksnī. Tāpat arī korporatīva darījuma restrukturizācijas rezultātā esam izveidojuši papildus uzkrājumus nedrošiem kredītiem - abi šie faktori ietekmējuši bankas otrā ceturkšņa operacionālos biznesa rādītājus, tomēr pusgada rezultāts ir pozitīvs - ar peļņu 3,1 miljonu latu apmērā. Otrajā ceturksnī esam noslēguši vairākus ievērojamus biznesa darījumus ar spēcīgiem Latvijas tirgus spēlētājiem, ilgtermiņa kredītos izsniedzot vairāk nekā 76 miljonus latu, tādēļ kopumā pirmo pusgadu vērtējam kā labu. Īpaši vēlos arī izcelt mūsu pieaugumu noguldījumu apjomos, kas jau trešo ceturksni pēc kārtas pārsniedz 20%.

Mēs ticam, ka procesu apvienošana un sinerģija ar Baltijas kolēģu labās prakses piemēriem ir ceļš uz izcilību, tādēļ turpinām attīstību vienotā Baltijas organizācijas platformā. Esam guvuši pirmās atzinības, saņemot prestižā finanšu žurnāla „Euromoney” apbalvojumus kā labākā banka un servisa sniedzējs Ziemeļvalstīs un Baltijas reģionā un pirmo reizi arī apbalvojumu - labākā investīciju banka reģionā. Latvijas mēroga atzinība, ar kuru īpaši lepojamies ir „Ilgtspējas indeksa” novērtējumā iegūtā Zelta kategorija, kas apliecina mūsu ilgtermiņā sociāli atbildīgi orientēto darbību.

Prioritātes gada otrajā pusē būs eiro un ar tā ieviešanu saistītie jautājumi, īpaši domājot par klientu servisu. Jau šobrīd mūsu klientiem piedāvājam informatīvus seminārus un konsultācijas, lai palīdzētu laicīgi sagatavoties eiro ieviešanai.”

*Nordea Bank Finland Latvijas filiālei nav nodalīts pašu kapitāls, tādēļ peļņa pēc nodokļu samaksas nav tieši salīdzināma ar attiecīgiem citu Latvijas komercbanku rādītājiem.

** Peļņas un zaudējumu aprēķinā izmantoti finanšu grāmatvedības dati.