Nordea Latvijas filiāles 2013.gada 3.ceturkšņa rezultāti | Luminor


Stabila kopējo ieņēmumu dinamika 3.ceturksnī – kopējie ieņēmumi palielinājušies par 4%, salīdzinot ar 2012.gada 3.ceturksni

  • Kopējie ieņēmumi LVL 12,5 miljoni (EUR 17,8 miljoni), 2012.gada 3.ceturksnī kopējie ieņēmumi bija 12 miljoni LVL (EUR 17,1 miljoni) - pieaugums par 4%
  • Kopējie izdevumi LVL 4,9 miljoni (EUR 7 miljoni), 2012.gada 3.ceturksnī – LVL 5 miljoni (EUR 7,1 miljoni), samazinājums par 1.7%
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošajiem kredītiem LVL 7,6 miljoni (EUR 10,8 miljoni), 2012. gada 3.ceturksnī – LVL 7 miljoni (EUR 10 miljoni), pieaugums par 8%
  • Uzkrājumi nedrošiem kredītiem LVL 1,6 miljoni (EUR 2,3 miljoni), 2012.gada 3.ceturksnī LVL 2,3 miljoni (EUR 3,3 miljoni), samazinājums par 29%
  • Operacionālā peļņa LVL 6,0 miljoni (EUR 8,5 miljoni), 2012.gada 3.ceturksnī LVL 4,7 miljoni (EUR 6,7 miljoni), pieaugums par 26%
  • Kredītportfeļa apjoms sasniedza LVL 1,8 miljardus (EUR 2,6 miljardi) – 6,2% samazinājums pret 2012.gada 3.ceturkšņa beigām
  • Noguldījumu apjoms sasniedza LVL 0.9 miljardus (EUR 1,3 miljardi) - 33% pieaugums pret 2012.gada 3.ceturkšņa beigām
  • Jauni izsniegti kredīti 3.ceturksnī LVL 43,6 miljoni  (EUR 62,3 miljoni)

 


Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Šajā ceturksnī esam uzrādījuši stabilus peļņas rādītājus un izpildījuši uzstādītos finanšu mērķus. Kopējie ieņēmumi sasnieguši 12,5 miljonus latu jeb 17,8 miljonus eiro, palielinot operacionālo peļņu par vairāk kā 26% pret pagājušā gada 3. ceturksni. Sistemātiski strādājam, lai palielinātu bankas ieņēmumus un uzlabotu kapitāla atdeves rādītājus, par uzņēmuma prioritāti izvirzot stiprināt mājas bankas attiecības ar mūsu mērķa klientiem. Arī turpmāk paplašināsim biznesu, noslēdzot biznesa darījumus gan ar esošajiem ilgtermiņa sadarbības partneriem, gan arī uzsākot jaunu sadarbību ar spēcīgiem tirgus līderiem. Mēs vēlamies būt klientu pirmā izvēle nevis zemas cenu politikas dēļ, bet tādēļ, ka esam stabils un ilgtermiņā uzticams finanšu partneris, uz kuru klients var paļauties jebkurā dzīves situācijā. Nordea klientu apmierinātība turpina pieaugt jau otro gadu pēc kārtas, par ko liecina arī jaunākie starptautiskā klientu apmierinātības pētījuma „EPSI Rating” dati.

Šobrīd, kad līdz pārejai uz eiro atlikušas 70 dienas, īpašu uzmanību vēršam komunikācijai ar savu klientu, sniedzot klientam nepieciešamo informāciju, lai vislabāk sagatavotos eiro. Lepojos, ka jau šī gada 4.novembrī klientiem vērsim jaunā klientu apkalpošanas centra „Tērbata” durvis. Klientu apkalpošanas centrs nodrošinās labāku infrastruktūru un ērtāku klientu apkalpošanu, kā arī darbosies kā eiro konsultāciju centrs mūsu klientiem.”


*Nordea Bank Finland Latvijas filiālei nav nodalīts pašu kapitāls, tādēļ peļņa pēc nodokļu samaksas nav tieši salīdzināma ar attiecīgiem citu Latvijas komercbanku rādītājiem.

** Peļņas un zaudējumu aprēķinā izmantoti finanšu grāmatvedības dati.