Nordea Latvijas filiāles 2013.gada rezultāti | Luminor

Nordea banka gadu noslēdz ar peļņu, sasniedzot rekordlielu noguldījumu apjomu un veiksmīgi ieviešot eiro

  • Kopējie gada ieņēmumi EUR65 miljoni (LVL45,5 miljoni) – palielinājums par 3%, salīdzinot ar 2012.gadu
  • Kopējie gada izdevumi EUR31,6 miljoni (LVL22,2 miljoni) - palielinājums par 14%
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošajiem kredītiem EUR33,4 miljoni (LVL23,4 miljoni) - samazinājums par 6%
  • Uzkrājumi nedrošiem kredītiem EUR28 miljoni (LVL19,6 miljoni) - palielinājums par 83%
  • Operacionālā peļņa EUR5,3 miljoni (LVL3,7 miljoni) - samazinājums par 74%
  • RaRoCar 7,1%, salīdzinot ar 5% 2012.gadā
  • Riska svērtie aktīvi EUR1 826 miljoni (LVL1 278,4 miljoni) – samazinājums par 10%
  • Kredītportfeļa apjoms sasniedza EUR2,57 miljardi (LVL1,8 miljardus) – 5% samazinājums pret 2012.gada 4.ceturkšņa beigām
  • Noguldījumu apjoms sasniedza EUR1,33 miljardi (LVL0,93 miljardus) – 15% pieaugums pret 2012.gada 4.ceturkšņa beigām
  • Jauni izsniegti kredīti 2013.gadā EUR300 miljoni (LVL210 miljoni) – palielinājums par 9%

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „2013.gads bankai bija izaicinošs, taču kopumā nesis stabilus biznesa rezultātus un gadu noslēdzam ar peļņu. Tīrie procentu ieņēmumi pērn sasnieguši 47,8 miljonus eiro, kas ir palielinājums par 12%, salīdzinot ar 2012.gadu, lai gan kredītportfeļa apjoms samazinājās. Noguldījumu apjoms gada beigās pārsniedza 1,3 miljardus eiro, kas ir pieaugums par 15%, salīdzinot ar 2012.gadu un ir augstākais rādītājs bankas vēsturē. 2013.gada laikā veicām kredītportfeļa nodrošinājuma pārvērtēšanu, kā rezultātā palielinājās uzkrājumi nedrošajiem parādiem un saistībām. Esam palielinājuši uzņēmuma ieņēmumus par 3%, uzlabojuši kapitāla atdeves rādītājus par 200bp un turpinām paplašināt biznesu, pērn noslēdzot par 9% vairāk jaunus un perspektīvus biznesa darījumus. Taču bankas lielākais panākums ir apmierināts klients. To apliecina gan pēdējie bankas klientu apmierinātības pētījuma dati, gan pasaules un vietējā mēroga saņemtās atzinības. Es patiesi ticu, ka uzņēmuma vērtībās balstīts ikdienas darbs nes lieliskus rezultātus. Tādēļ arī par šī gada mērķi izvirzu efektīvu Nordea komandas darbu un izcilu klientu servisu, lai kopīgi vairotu panākumus.”

* Vēršam uzmanību, ka peļņas un zaudējumu aprēķinā izmantoti vadības grāmatvedības dati, sekojot Nordea Grupas finanšu rezultātu publicēšanas vadlīnijām.

** Informācija par vadības grāmatvedībā izmantotiem terminiem publicēta Nordea bankas mājas lapā www.nordea.com