Nordea peļņa Baltijas valstīs 2015. gadā sasniedza 91 miljonu EUR | Luminor

Nordea peļņa Baltijas valstīs 2015. finanšu gadā sasniedza 91 miljonu EUR salīdzinājumā ar 26 miljoniem EUR 2014. gadā.

Kopējie ienākumi palielinājās par 11 %, savukārt neto ienākumi no komisijas maksas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palielinājās par 16 %. To nodrošināja darījumu apjoma pieaugums gan mājsaimniecību, gan korporatīvo klientu segmentā. Labie rezultāti ārvalstu valūtas maiņas un atvasināto instrumentu jomā veicinājuši neto patiesās vērtības uzlabošanos. Kopējais noguldījumu apjoms palielinājās par 5 % attiecībā uz norēķinu kontiem, ko sekmēja neatlaidīgais darbs mājas-bankas attiecību jomā.

“Nordea ir uzrādījusi augstus finanšu darbības rezultātus Baltijas valstīs visa gada griezumā. Vienlaikus ar iekšzemes ekonomikas nozīmīgo izaugsmi, ko nodrošināja privātais patēriņš un iekšzemes ieguldījumi, bija novērojams arī stabils bankas krājnoguldījumu un ieguldījumu produktu pieprasījuma pieaugums. Mēs esam panākuši pozitīvus rezultātus mūsu darbības stratēģijas kontekstā, nodrošinot efektīvāku un ilgtspējīgāku bilances struktūru. Pateicoties noguldījumu apjoma pieaugumam un stabilajām tendencēm korporatīvo aizdevumu jomā, ir nozīmīgi uzlabojusies noguldījumu/aizdevumu proporcija,” uzsver Inga Skisaker, Nordea bankas Baltijas organizācijas vadītāja. “Izstrādājot produktu piedāvājumus klientiem, mūsu mērķis ir nodrošināt labākos risinājumus atbilstoši pašreizējiem ekonomikas apstākļiem. Tas ir arī galvenais virzītājspēks, īstenojot svarīgus pasākumus tiešsaistes bankas pakalpojumu jomā, nodrošinot kategorijā labākos risku pārvaldības un naudas pārvaldības risinājumus un citus tradicionālus bankas produktus ar pievienotu vērtību atbilstoši mūsu klientu aktuālajām vajadzībām un mūsu mājas-bankas stratēģijai.”

Latvija

Latvijā 2015. gadā Nordea kopējie ienākumi palielinājās, sasniedzot 69,5 miljonus EUR. Tas ir 22 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pamatdarbības peļņa pirms uzņēmuma nodokļa aprēķina bija 30,9 miljoni EUR. Nedaudz palielinājās arī tīro procentu ienākumi, sasniedzot 54,2 miljonus EUR, savukārt tīrie komisiju ieņēmumi palielinājās līdz 10,8 miljoniem EUR. Tas ir 17 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ko galvenokārt veicināja aktīvs darbs attiecību veidošanā ar klientiem, stabils aktīvo klientu skaita pieaugums un labvēlīgais patērētāju skatījums uz ekonomisko situāciju kopumā.

Kopējais noguldījumu portfeļa apjoms palielinājās, sasniedzot 1,53 miljardus EUR. To veicināja mājsaimniecību noguldījumu apjoma pieaugums (8 % salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem). Korporatīvo klientu portfeļa pieaugums bija 2 % salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2014. gadā. Aizdevumu apjoms sasniedza 2,62 miljardu EUR apmēru.

“Šajā finanšu gadā ir panākti pārliecinoši rezultāti visās darbības jomās. Neskatoties uz mainīgo ekonomisko situāciju, rekordzemajām eiro procentu likmēm un pieprasījuma samazināšanos pēc aizdevumiem gan privāto, gan korporatīvo klientu segmentā, īpaši gada sākumā, mūsu klienti novērtē bankas piedāvāto finanšu risinājumu priekšrocības. Ņemot vērā algu pieaugumu un pozitīvās tendences darba tirgū, mēs varam novērot īpaši nozīmīgus uzlabojumus privāto klientu segmentā, kas nodrošina lielāko pieprasījuma pieaugumu pēc dažādiem krājnoguldījumu un ieguldījumu instrumentiem. Turklāt stabilais mājas-bankas klientu aktivitātes pieaugums ir nepārprotams apliecinājums tam, ka mums ir vairāk apmierinātu un lojālu klientu,” uzsver Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks.


Papildu informācijai:

Signe Lonerte, Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīs, tālr.: 6 700 5469, mob.:29 116 146, signe.lonerte@nordea.com