Nordea Pensions Latvia eksperts: pusgads pagājis zem konservatīvo ieguldījumu karoga | Luminor

“Šī gada pirmais pusgads bijis bagāts gan ar politiskajiem, gan ekonomiskajiem notikumiem. Bažas par Ķīnas ekonomiskās izaugsmes palielināšanos nomainīja bēgļu krīze Eiropā, savukārt jūnija beigās mūs pārsteidza notikumi Lielbritānijā, izraisot plašu rezonansi visā pasaulē. Likumsakarīgi, ka šādi notikumi vairo arī nervozitāti pasaules finanšu tirgos, negatīvi ietekmējot ieguldījumu aktīvus ar lielāku risku un peļņas potenciālu – pārsvarā uzņēmumu akcijas,” komentē Nordea Pensions Latvia valdes loceklis Iļja Arefjevs.

Taču tieši konservatīvo ieguldījumu plānu klientiem pirmais pusgads nodrošinājis izcilu sniegumu zemo procentu likmju apstākļos – plānu ienesīgums minētajā periodā piedzīvojis svārstības no 0.5% līdz pat 2.7%. Likums nosaka, ka Latvijas pensiju 2. līmenī maksimālie ieguldījumi uzņēmumu akcijās nevar pārsniegt 50% no kopējiem ieguldījumiem, tāpēc pārējie līdzekļi jānovirza konservatīvākos ieguldījumu veidos. Tā rezultātā tieši konservatīvie ieguldījumu veidi – valdību obligācijas un uzņēmumu ar investīciju reitingu obligācijas –, bijuši lielākie ieguvēji no finanšu tirgos valdošās nenoteiktības.

Eiropas Centrālajai Bankai turpinot iegādāties valdību un uzņēmumu obligācijas par 80 miljardiem eiro mēnesī (pirms uzņēmumu obligāciju iegādes programmas ECB iegādāto aktīvu vērtība mēnesī bija 60 miljardi eiro), nevar izslēgt drošo ieguldījumu turpmāku vērtības kāpumu gada otrajā pusē, kas var nodrošināt konservatīvo plānu klientiem izcilu sniegumu gada griezumā.

Runājot par aktīvajiem plāniem, kaut arī lielākoties pirmā pusgada sniegums bija mēreni negatīvs, aktuālās tendences liecina, ka šis gads varētu noslēgties ar neitrālu vai mēreni pozitīvu rezultātu.  

Nordea Pensions Latvia pārvalda divus pensiju 2. līmeņa plānus – Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu un Nordea aktīvo ieguldījumu plānu, kā arī divus pensiju 3. līmeņa ieguldījumu plānus – Nordea sabalansēto pensiju plānu un Nordea progresīvo pensiju plānu. Kopējie Nordea ieguldījumu un pensiju plānu līdzekļi veido 141 miljonu eiro.

*Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē

**Vidēji vienā gadā


Papildu informācijai:

Edgars Žilde, Nordea bankas Komunikācijas projektu vadītājs, tālr.: 6 700 5434, mob.: 28 452 975, edgars.zilde@nordea.com