Nordea Pensions Latvia: neraugoties uz privāto pensiju fondu svārstībām vērojams pieaugums pensiju plānu aktīvos | Luminor

Gada pirmajos deviņos mēnešos vērojams stabils pieaugums pensiju fondu portfeļu apjomos. Kopējie aktīvi pensiju 2.līmenī pieauguši par 10,25% jeb 206 miljoniem eiro, salīdzinot ar pagājušā gada periodu. Kopumā pensiju fondu līdzekļu turētāji pensiju 2.līmenī pārvalda gandrīz 2,22 miljardus eiro, kamēr pensiju 3.līmenī aktīvi pieauguši par 22,9 miljoniem eiro jeb par 8%, salīdzinot ar 2014.gada 3.ceturksni. Visstraujākais pieaugums vērojams Nordea pensiju plānu aktīviem.

Kopējais Nordea pārvaldīšanā esošo pensiju līdzekļu portfelis, salīdzinot ar 2014. gada 3. ceturksni, palielinājies par 17%, sasniedzot 116.6 miljonus eiro. Savukārt salīdzinot ar pagājušā gada periodu, no visiem pensiju 2.līmeņa plāniem visstraujākais pieaugums vērojams Nordea aktīvā ieguldījumu plāna aktīviem – par 21% (80,5 miljoni eiro). Vidēji viens Nordea ieguldījumu plāna dalībnieks ir uzkrājis 3,2 tūkstošus eiro, kas ir ievērojami vairāk nekā vidējais uzkrājumu līmenis pensiju 2. līmenī, kas veido 1,78 tūkstošus eiro. 

“Pensiju pārvaldītāju viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt klientiem ilgtermiņa stabilitāti viņu ieguldītajiem pensiju līdzekļiem. Veiksmīgā līdzekļu pārvaldīšanas stratēģija veicina, ka Nordea klienti jūtas stabili un pārliecināti par saviem ieguldījumiem, lai tos arī turpmāk uzticētu pārvaldīt mums,”  tā Nordea Pensions Latvia valdes loceklis Iļja Arefjevs.

Arī pensiju 3. līmenī visstraujāko izaugsmi uzrādījuši Nordea pensiju plāni, Nordea sabalansētā pensiju plāna aktīviem palielinoties par 37% un sasniedzot 7,3 miljonus eiro, savukārt Nordea progresīvais pensiju plāns palielinājies par 33% (4,1 miljoni eiro, salīdzinot pret 2014. gada 3. ceturksni).

Kopējais pensiju kapitāls ir palielinājies, ņemot vērā lielākā mērā no jauna veiktās iemaksas un mazākā mērā investīciju peļņu. Ienesīguma ziņā labāku sniegumu uzrādījuši  konservatīvie un sabalansētie pensiju plāni, lielākoties pasargājot to dalībnieku kapitālu no īstermiņa krituma. Aktīvo plānu sniegums trīs ceturkšņos bija mēreni negatīvs, kas ir skaidrojams ar strauju un stabilu kāpumu iepriekšējos gados.


Papildu informācijai: 

Signe Lonerte, Sabiedrisko attiecību vadītāja, Nordea Latvija, tālr.: 6 700 5469, mob.:29 116 146, signe.lonerte@nordea.com