Nordea Pensions Latvia: pensiju 3. līmenis piedzīvo pēckrīzes renesansi | Luminor

Privāto pensiju fondu iemaksas ir ne tikai atgriezušās pirmskrīzes līmenī, bet arī sasniegušas jaunu rekordu – iemaksas 2013. gadā veiktas 41,2 miljonu eiro apmērā, salīdzinot ar 2012. gadu, kad tās bija 30,2 miljoni eiro. Rezultāti liecina, ka tiek piedzīvota pēckrīzes renesanse - iemaksu kopsummu kāpums atsākās 2010. gadā, līdz ar vidējās darba samaksas palielinājumu. Turpinoties vidējās darba samaksas pieaugumam, Nordea Pensions prognozē, ka augšupejošā tendence uzkrājumu veidošanā turpināsies gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Nordea Pensions Latvia valdes loceklis Iļja Arefjevs: „Neraugoties uz to, ka iemaksu apjoms pensiju 3. līmenī ir pozitīvs un rādītāji augšupejoši, ne visi dati var tikt uztverti ar tādu optimismu. Analizējot rezultātus jāatzīst, ka darba devēju veiktās iemaksas, kas līdz krīzei pildīja pensiju 3. līmeņa „lokomotīves” funkciju, vēl joprojām stagnē atrodoties 2004., 2005.gada līmenī. To proporcija kopējās iemaksās samazinājās no 56% 2008.gadā līdz 23% 2013.gadā.

To apliecina arī Latvijas Komercbanku asociācijas Pensiju fondu apskatā publicētā informācija  (dati attēloti grafikā Nr.1*) par 2013. gadu - pensiju 3. līmeņa iemaksu veikušo uzņēmumu skaits ir samazinājies no 1062 (2012) līdz 998 (2013). Līdz ar to sagaidāms, ka šogad situācija būtiski nemainīsies, darba devēju iemaksām saglabājoties iepriekšējo gadu līmenī.

Ienesīgākie sabalansētie un aktīvie plāni

Padziļināti analizējot datus atklājas, ka tieši sabalansētie plāni (akciju īpatsvars portfelī nepārsniedz 25%) ir nopelnījuši visvairāk no to darbības sākuma - 5,7% gadā. Tiem seko aktīvie plāni eiro valūtā ar vidējo sniegumu 3,8% gadā. Taču pēdējos divos, trīs un piecos gados tieši aktīvie plāni nopelnīja saviem klientiem visvairāk – attiecīgi 5%, 3,4% un 6,9% gadā. Šo pozitīvo attīstību ir veicinājis straujais akciju vērtību kāpums, kas atjaunojās no zemākā akciju tirgus punkta 2009.gadā, kā arī obligāciju vērtības pieaugums, samazinoties procentu likmēm līdz rekordzemiem līmeņiem.

Pensiju 3.līmeņa kapitāls saglabā savu vērtību, inflācija to neskar

Globālā kā arī Latvijas ekonomikas atkopšanās šoreiz sakrita ar zemas inflācijas periodu Latvijā. Tādējādi pensiju 3. līmenī iemaksātais kapitāls strauji atguva savu krīzes gados zaudēto pirktspēju, apliecinot, ka ilgtermiņā pensiju 3. līmeņa kapitāls saglabā savu vērtību, salīdzinājumā ar patēriņa cenu pieaugumu. Pensiju 3. līmeņa kapitāla vērtība sāka atpalikt no inflācijas 2008. gadā un šī tendence turpinājās līdz pat 2012. gadam (dati attēloti grafikā Nr.3*). Taču 2013. un 2014. gadā, pateicoties zemai inflācijai un labiem pensiju kapitāla pārvaldīšanas rezultātiem, iepriekšējos gados zaudētā kapitāla vērtība tika atgūta.

Prognozes turpmākajam periodam
Aizvadītais ceturksnis Nordea Pensions Latvia apstiprina augšupejošo tendenci, jo 2014.gada pirmajā ceturksnī pensiju 3. līmenī veiktas iemaksas 8,8 miljonu eiro apmērā un no jauna piesaistīto klientu skaits audzis par 44%, salīdzinot ar iepriekšējā gada tādu pašu periodu.

 

Nordea prognozē, ka, saglabājoties zemai inflācijai, pensiju 3. līmenis turpinās saglabāt kapitāla vērtību gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Taču klientiem būtu jārēķinās ne tikai ar zemu inflāciju, bet arī ar to, ka pensiju 3. līmeņa plānu ienesīgums tuvākajā laika var būt pieticīgāks, nekā bija novērots pēdējos gados. Tas ir saistīts ar zemākām procentu likmēm, kas samazina peļņas potenciālu obligācijām un citiem finanšu instrumentiem ar fiksētu ienākumu, kā arī ar relatīvi augstām uzņēmumu akciju cenām.”

*Nordea Pensions Latvia komentārā izmantotie grafiki pieejami šeit. 

https://www.luminor.lv/sites/default/files/nordea-news/documents/Nordea_Pensions_Latvia_komentars.pdf