Nordea piešķir 12 miljonus eiro “Kurzemes loka” trešā etapa īstenošanai | Luminor

Nordea banka Latvijā noslēgusi vienošanos ar pilnsabiedrību “LEC, RECK un Empower” par finansējuma piešķiršanu 12 miljonu eiro apmērā. Kopējais finansējums paredzēts projekta “Kurzemes loks” trešā etapa realizācijai, tostarp nodrošinot projekta ģenerāluzņēmēju ar nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu finansējumu un sniedzot projekta riska vadības atbalstu.

““Kurzemes loks'' ir valsts un visa Baltijas reģiona nozīmes enerģētikas projekts, kura ietvaros plānots atvērt jaunus elektroenerģijas tirgus un nodrošināt jaudīgāku elektrības piegādi uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Šis viennozīmīgi ir pēdējo gadu viens no lielākajiem un stratēģiski nozīmīgākajiem projektiem, kam ir gan Latvijas, gan reģionālās enerģētikas drošības nozīme,” uzsver Jānis Buks, Nordea bankas vadītājs Latvijā. “Esmu gandarīts, ka Nordea kļuvusi par šī projekta daļu, uzsākot sadarbību jau iepriekšējā projekta posmā un to pilnvērtīgi turpinot arī šajā – noslēdzošajā projekta etapā.”

Pilnsabiedrību „LEC, RECK un Empower” veido trīs būvniecības uzņēmumi, kas ir apvienojuši pieejamos resursus  projekta realizācijai. „Kurzemes loka” trešā etapa īstenošana sniedz iespēju strādāt pie apjomīga un inženiertehniski sarežģīta projekta realizācijas vietējiem inženieriem, projektētājiem, kā arī nodrošina ar darbu vietējos darba resursu. Šis projekts sniedz iespēju pilnveidot speciālistu profesionalitāti un praktiskās spējas, kā arī zināšanas un iegūtā pieredze projekta realizācijā sniedz iespēju iesaistītajām organizācijām nostiprināt savu konkurētspēju ne tikai Baltijas un Skandināvijas tirgos, bet arī ārpus Eiropas Savienības robežām.

Šobrīd notiek intensīvs darbs pie būvprojekta izstrādes, lai 2017.gada aprīlī tiktu uzsāki būvniecības darbi un līdz 2019.gada otrajai pusei objekta būvniecība tiktu pabeigta.

Par “Kurzemes loks”

“Kurzemes loks” ir energoinfrastruktūras jeb kvalitatīvas jaunas elektropārvades līnijas izveides un nozīmīgs Latvija valsts nacionālās enerģētikas projekts, kas īstenots Eiropas Savienības projekta ietvaros ar mērķi paaugstināt energoapgādes drošību gan Latvijā, gan visā Baltijas reģionā. Tas palielinās jaunu pieslēgumu iespējamību gan Kurzemes uzņēmēju, gan saimniecību vajadzībām veicinot reģiona un valsts ekonomisko attīstību.

Plānots, ka projekta realizācijas rezultātā tiks attīstīts Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pirkšanas, pārdošanas un tranzīta iespējas ar citām Eiropas Savienības valstīm. Projekta realizācijas rezultātā paaugstināsies arī Kurzemes reģiona un pilsētas patērētāju elektroapgādes drošums, kā arī tiks nodrošināts jaunu elektroenerģijas lietotāju elektroietaišu pieslēgšanas potenciāls.

Plānots, ka “Kurzemes loka” jauno 330kV elektrolīniju kopējais garums sastādīs ap 340km, jauda – 800MW, savukārt kopējās izmaksas – aptuveni 200 miljonus eiro. „Kurzemes lokā” darbi turpināsies Rīgas virzienā un tos plānots noslēgt 2019. gadā.

Vairāk par projektu "Kurzemes loks" iespējams uzzināt šeit.


Papildu informācijai:
Signe Lonerte, Nordea bankas Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīs, tālr.: 6 700 5469, mob.: 29 116 146, signe.lonerte@nordea.com