Nordea piešķir 6.4 miljonu eiro finansējumu vēja parka attīstībai Liepājas rajonā | Luminor

Lai attīstītu jaunu vēja parku un nodrošinātu alternatīvus elektroenerģijas ieguves veidus, uzņēmums “Vides Enerģija” iegādāsies “Enercon” vēja ģeneratorus. Projekta ietvaros plānots palielināt kopējo jaudu, tādējādi ar elektroenerģiju nodrošinot līdz 20 000 mājsaimniecību. Nordea projekta finansēšanai piešķīrusi 6.4 miljonus eiro. 

Projekta ietvaros plānots iegādāties trīs “Enercon” vēja ģeneratorus. Kopā tie spēj saražot līdz 6.9MW jaudas, ar ko pietiek, lai ar elektroenerģiju nodrošinātu gandrīz 20 000 mājsaimniecību. Vēja ģeneratoru saražoto elektroenerģiju uzņēmums “Vides enerģija” pārdos “Latvenergo” meitas uzņēmumam “Enerģijas publiskais tirgotājs”, kas tālāk nodrošinās elektroenerģijas piegādi patērētājiem.

“Mēs esam gandarīti sniegt ieguldījumu valsts elektroenerģijas ražošanā. Vēja elektrostacijas ir videi nekaitīgas un atjaunojamo energoresursu attīstību veicinošas. Šāda veida projektu atbalstīšana no banku sektora puses veicina intensīvāku atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kas, savukārt, sniedz ieguldījumu globālā pasākumu kopumā, kuri jāveic, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas,” enerģijas attīstītāja SIA “Vides Enerģija” valdes priekšsēdētājs Graham Bell.

Projektu plānots realizēt līdz 2016. gada beigām, lai sekmētu Eiropas Savienības direktīvas īstenošanu, kas paredz, ka līdz 2020. gadam elektroenerģijas tirgū radīto oglekļa dioksīda emisiju apjomu nepieciešams samazināt par 20%. 

“Energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, reizē domājot par videi draudzīgas energoapgādes principu nodrošināšanu, nosaka un ilgtermiņā veido valsts labklājību un ekonomikas konkurētspēju. Esmu gandarīts, ka Nordea turpina atbalstīt stratēģiski svarīgus projektus, kas saskan ar bankas korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas principiem. Šis ir svarīgs solis ar lielu perspektīvu tālākai attīstībai,” tā Jānis Buks, Nordea bankas vadītājs Latvijā.


Papildu informācijai:

Signe Lonerte, Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīs, tālr.: 6 700 5469, mob.: 29 116 146, signe.lonerte@nordea.com