Nordea un Pohjola bankas piešķir aizdevumu Rīgas Brīvostas pārvaldei 80,2 miljonu eiro apmērā | Luminor


Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kopā ar Pohjola Bank Plc noslēgušas aizdevuma līgumu par finansējuma piešķiršanu Rīgas Brīvostas pārvaldei 80,2miljonu eiro apmērā. Finansējums paredzēts infrastruktūras attīstības projekta realizēšanai - ostas aktivitāšu pārcelšanai no Rīgas pilsētas centra uz Krievu salas ziemeļu daļu.

„Pieņemot lēmumu par šīs sadarbības uzsākšanu, banka rūpīgi izvērtējusi uzņēmuma nozīmi un ieguldījumu turpmākajā tautsaimniecības attīstībā. Transports un loģistika veido nozīmīgu daļu Latvijas ekonomikā un spēlē būtisku lomu tās attīstībā. Lepojamies ar uzsākto sadarbību, jo projekta mērķis atbilst bankas principiem par atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Arī savā ikdienā rūpīgi izvērtējam bankas finansēto projektu ietekmi uz vidi, kā arī meklējam efektīvākos risinājumus dabas resursu taupīšanai,” uzsver Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks.

Rīgas Brīvostas pārvaldes attīstības dienesta vadītājs Viesturs Silenieks: „Šis Rīgas Brīvostas pārvaldei ir nozīmīgs projekts, kas  paredz vērienīgas izmaiņas pilsētas infrastruktūrā. Tā galvenais mērķis ir atbrīvot pilsētas vēsturisko centru no kravu pārkraušanas operācijām un to radītās negatīvās ietekmes uz vidi, vienlaicīgi saglabājot ostas konkurētspēju un sekmējot uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides radīšanu. Apliecinājums projekta nozīmīgumam ir gan Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi, gan arī finansiālais atbalsts, ko uz publisko iepirkumu pamata esam guvuši no finanšu sektora līderiem Latvijā.”

Pohjola Bank plc Latvijas filiāles vadītājs Elmārs Prikšāns: „Baltijas valstīm atvēlēta svarīga loma Pohjola grupas stratēģijā un kā banka Latvijā mēs redzam augošu tirgu, jo īpaši transporta un loģistikas, lauksaimniecības, ražošanas un enerģētikas nozarēs. Mūsu bankas mērķis ir sniegt augsta līmeņa servisu un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus Latvijas lielākajiem uzņēmumiem un tādēļ mums ir liels prieks atbalstīt šo projektu, kas ir, ne tikai stratēģiski svarīgs Rīgas ostai, bet arī Latvijas ekonomikai kopumā!”