Nordea uzņem rekordlielu ēnotāju skaitu | Luminor

11.februārī Nordea bankā Rīgā un arī reģionos norisinājās  „Ēnu diena” 2015. Tās ietvaros bankas speciālistus ēnoja vairāk nekā 70 Latvijas skolēni. Jaunieši iepazinās ar vairāk nekā 50 dažādu bankas profesiju pārstāvju darba ikdienu.

Katru gadu skolēnu skaits, kas piedalās „Ēnu diena” arvien aug un šogad jauniešiem bija iespēja iepazīties ar galvenā ekonomista, mārketinga speciālista, IT speciālista, privātbanķiera, sabiedrisko attiecību speciālista, klientu apkalpošanas speciālista un biroja administrācijas darbinieka galvenajiem pienākumiem un profesijas īpašībām. Ēnotāji varēja iepazīties ne tikai ar speciālistu, bet arī vadītāju darba ikdienu. Piemēram,  Gunu Zagorsku, Mazo un vidējo uzņēmumu departamenta vadītāju un Nordea bankas vadītāja vietnieci Latvijā. 

„Diena Nordea bankā bija ļoti piepildīta un saplānota, ēnotāji tuvāk iepazina Nordea bankas darbinieku ikdienu, mērķus, sasniegumus un izaugsmes iespējas. Tāpat arī ēnotāji guva vērtīgās atziņas un iedvesmu savai turpmākajai izaugsmei,” tā savos iespaidos dalījās viens no ēnotājiem. 

 „Jaunieši ir mūsu nākotne un iesāktā darba turpinājums un papildinājums. Galvenais ir mūsu attieksme pret to, ko  darām. Ja man būtu iespēja ēnot, es neapšaubāmi to darītu,” atzīst Zigmārs Valtmanis, Personāla daļas vadītājs. 

Preses relīzi sagatavoja Nordea Sabiedrisko attiecību daļas „ēnas” – Nikole Ševčenko un Renāte Audere. 

 Karjeras izglītības akciju „Ēnu diena 2015” organizē biznesa izglītības biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”.