Nordea uzsāk papildu darbu klientu informācijas regulārai atjaunošanai | Luminor

Lai turpinātu ievērot normatīvo aktu prasības un nodrošinātu klientiem vispiemērotākos un atbilstošākos pakalpojumus, bankām ir jāzina un jāizprot savi klienti. Tāpēc, ievērojot “Zini savu klientu” (angļ. Know Your Customer – KYC) principu, kas cieši saistīts ar valsts likumdošanu, Nordea banka no šī gada 5. septembra paralēli jau esošajam anketēšanas procesam aktīvi uzsāks papildu darbu, lai atjaunotu aktuālo informāciju par saviem klientiem.

Īstenojot ikdienas sadarbību, bankai ir būtiski zināt un izprast savus klientus, kā arī apkopot informāciju par tiem un to esošo vai plānoto darbību būtību un mērķiem. Tāpat svarīgi ir apzināt patiesos finanšu darbības labuma guvējus un aizsargāt klientus, novēršot identitātes zādzību, finanšu krāpšanu, naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu.

Bankām ir pienākums* pastāvīgi atjaunot informāciju par klientiem, ja nepieciešams, arī lūdzot klientus aizpildīt īpašas anketas. Līdz ar to pastāv iespēja, ka banka var zvanīt klientiem un lūgt viņiem precizēt vai sniegt papildu informāciju par sevi.

Lai atjaunotu nepieciešamo informāciju “Zini savu klientu” principa ietvaros, banka lūgs sniegt privātpersonām un korporatīvajiem klientiem visu nepieciešamo informāciju, kura bankai nav pieejama vai ir novecojusi. Klientu informācija tiks iegūta un apkopota Nordea bankas klientu apkalpošanas centros, izmantojot pasta pakalpojumus, kā arī dažādus digitālos risinājumus, piemēram, privātpersonas varēs aizpildīt anketu Internetbankā.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu bankām ir pienākums saņemto informāciju izmantot tikai likumā noteikto prasību izpildei, kā arī ievērot klientu konfidencialitāti.

Būsim pateicīgi par Jūsu atsaucību un ceram uz sapratni, novērtējot šī procesa nepieciešamību.

Papildu informācija ir pieejama www.nordea.lv/zinisavuklientu vai zvanot (+ 371) 67 096 096 un rakstot info@nordea.lv

* Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums