Operacionālā peļņa Nordea Baltijas valstīs sasniedz 76 miljonus eiro | Luminor

Nordea Baltijas valstīs gada pirmos trīs ceturkšņus noslēgusi ar operacionālo peļņu 76 miljonu eiro apmērā. Kopējie ieņēmumi pieauguši par 12%, sasniedzot 144 miljonus eiro, no kuriem tīrie procentu ieņēmumi sasniedza 21 miljonu eiro, kas ir pieaugums par 17%, salīdzinot ar 2014. gada attiecīgo periodu. Kopējie aizdevumu apjomi turpina saglabāties stabili, kamēr noguldījumu portfelis palielinājies par 5%, salīdzinot ar pērnā gada rezultātiem. Nordea turpina uzsākto Baltijas stratēģijas izpildi, par prioritāti izvirzot stabilu ilgtermiņa attiecību veidošanu ar klientiem.

“Nordea Baltijas valstīs demonstrējusi stabilu ieņēmumu izaugsmi, ko galvenokārt ietekmējis mājas bankas klientu aktivitātes pieaugums un ikdienas darījumu apjomu pieaugums privātpersonu un uzņēmumu segmentos gada pirmajos trīs mēnešos. Neraugoties uz rekordzemo procentu likmju līmeni, esam saglabājuši stabilu procentu ieņēmumu izaugsmi. Arī kopējie komisiju ieņēmumi uzrāda stabilu pieaugumu, ko ietekmējusi bankas pārdomātā attiecību stratēģija. Ņemot vērā  tirgus nepastāvību, novērojams lielāks klientu pieprasījums pēc riska pārvaldības risinājumiem, jo īpaši pēc ārvalstu valūtu un procentu likmju produktiem, kā arī konsultāciju pakalpojumiem. 

Redzam, ka attālināto pakalpojumu nozīme nepārtraukti pieaug. Neseni dati rāda, ka kopējais mobilās internetbankas lietotāju skaits pieaudzis par 58% un karšu aktivitāte par 15%, salīdzinot ar pērnā gada periodu. Reaģējot uz nemitīgajām pārmaiņām klientu uzvedībā un arvien pieaugošo pieprasījumu pēc efektīviem un uzticamiem attālinātajiem bankas pakalpojumiem, turpinām strādāt pie jaunu attālināto pakalpojumu risinājumu izstrādes, īpaši domājot par efektīvāku klientu apkalpošanu,” tā Inga Skisaker, Nordea bankas Baltijas organizācijas vadītāja.

Gada pirmajos trīs ceturkšņos Nordea bankai Latvijā stabils ieņēmumu pieaugums

Nordea banka Latvijā paziņojusi 25.3 miljonu eiro peļņu 2015.gada pirmajos trīs ceturkšņos. Kopējie ieņēmumi palielinājušies par 28%, salīdzinot ar pērnā gada periodu, sasniedzot 52.2 miljonus eiro. Tīrie procentu ieņēmumi saglabājušies stabilā līmenī; komisiju ieņēmumi pieauguši 8%, salīdzinot ar pagājušā gada periodu, sasniedzot 7.4 miljonus eiro.

Kopējais noguldījumu portfelis uzrāda stabilu pieaugumu, sasniedzot kopējo apjomu 1.60 miljardu eiro apmērā, ko galvenokārt skaidro ar apjomu pieaugumu privātpersonu apkalpošanas segmentā (par 10%, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu). Noguldījumu portfelis korporatīvajā biznesā uzrāda nelielu samazinājumu par 1%, salīdzinot ar pērnā gada periodu un pieaugumu par 15% pret šī gada iepriekšējo ceturksni. Kopējie aizdevumu apjomi saglabājušies iepriekšējā līmenī 2.65 miljardu eiro apmērā.

“Šajā ceturksnī turpinām uzrādīt spēcīgus peļņas rādītājus, ko galvenokārt ietekmējušas mērķtiecīgi veiktās aktivitātes, lai stiprinātu attiecības ar mājas bankas klientiem privātpersonu un uzņēmumu segmentā. Neraugoties uz samērā vājiem ekonomiskās izaugsmes tempiem gada sākumā un labākiem izaugsmes rādītājiem trešajā ceturksnī, arī kopējie kreditēšanas tempi un apjomi uzrāda mērenu pieaugumu. Redzam, ka palielinās aktivitāte mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, kas ļauj bankai rast papildu iespējas un instrumentus jauno uzņēmēju atbalstam,” norāda Jānis Buks, Nordea bankas vadītājs Latvijā. “Ņemot vērā zemās procentu likmes, banka turpina konsultēt klientus par alternatīviem noguldījumu un ieguldījumu produktiem, kas veicinājis arī šo produktu pārdošanas apjomu pieaugumu. Tādējādi mēs saskatām vēl lielāku nepieciešamību turpināt uzņemties atbildību par klientu izglītošanu. Lai apliecinātu bankas nodomus attiecībā pret atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, Nordea ir viena no pirmajām bankām Latvijā, kas pievienojusies jaunajam pašregulācijas dokumentam – Banku sociālai hartai.”

Šis finanšu ziņojums ir balstīts uz vadības grāmatvedības datiem.

Ar Nordea Grupas finanšu rezultātiem var iepazīties saitē šeit.


Papildu informācijai: 

Signe Lonerte, Sabiedrisko attiecību vadītāja, Nordea Latvija, tālr.: 6 700 5469, mob.:29 116 146, signe.lonerte@nordea.com