Par dokumentu iesniegšanu konkurences iestādēm | Luminor

Visās trīs Baltijas valstīs turpinās Nordea un DNB dokumentu iesniegšanas process attiecīgām konkurences iestādēm, kas ir vēl viens solis jaunās organizācijas izveidē.

Šobrīd norit diskusijas par nepieciešamajiem apstiprinājumiem un lēmumiem, kā arī bankas ir vērsušās gan pie Baltijas valstu konkurences iestādēm, gan Eiropas Komisijas, lai precizētu jautājumu par apvienošanās lēmuma pieņemšanai piemērojamo jurisdikciju.

Ņemot vērā potenciālo jaunās organizācijas mērogu, turpmākie pieteikumi saistībā ar darījumu, kā rezultātā Nordea un DNB apvienotu darbību visās trīs Baltijas valstīs, tiks virzīti uz Eiropas Komisiju, nevis katras valsts konkurences iestādēm. Eiropas Komisija ir uzņēmusies analizēt apvienošanās darījumu Baltijas kontekstā.

Banku apvienošanās būs atkarīga no Eiropas Komisijas pieņemtajiem lēmumiem un nosacījumiem visās Baltijas valstīs. Plānojam, ka apvienošanās darījums varētu notikt 2017. gada otrajā ceturksnī. Līdz brīdim, kad tiks saņemti visi nepieciešamie apstiprinājumi un lēmumi, apvienošanās darījumā iesaistītās bankas turpinās strādāt kā neatkarīgi uzņēmumi ar esošo vadību.


Papildu informācijai:
Signe Lonerte, Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīs, tālr.: 6 700 5469, mob.: 29 116 146, signe.lonerte@nordea.com