Paziņota Nordea bankas operacionālā peļņa 2017. gada 1. ceturksnim | Luminor

Nordea bankas Baltijas organizācija paziņojusi 2017. gada 1. ceturkšņa peļņu EUR 24,5 milj. apmērā, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2016. gadā, ir pieaugusi par 10%.

Nordea Baltijas organizācija uzsāka 2017. gadu ar stabilu finansiālo sniegumu, veiksmīgi pildot uzsākto biznesa stratēģiju. Banka spēj ātrāk nodrošināt tādus produktus un risinājumus, kas pielāgoti pašreizējai tirgus situācijai un klientu vajadzībām. Bez tam mēs aktīvi attīstām jomas, kurās saskatām izaugsmes iespējas un labas perspektīvas nākotnē. Ir liels gandarījums redzēt, kā, neskatoties uz ģeopolitisko spiedienu, zemajām procentu likmēm un citiem faktoriem, kas ietekmē arī darbu banku sektorā, bankas kopējie ieņēmumi uzrāda pieaugumu, ko veicina lielāks klientu pieprasījums pēc bankas ikdienas pakalpojumiem, tostarp attālinātajām konsultācijām, dažādiem investīciju un pensiju produktiem, kā arī risku pārvaldības risinājumiem,” saka Inga Skisaker, Nordea Baltijas organizācijas vadītāja.

Kopējie ieņēmumi Nordea bankā Baltijā gada griezumā pieauga par 2%, sasniedzot 49.6 miljonus eiro. Kopējie tīrie procentu ieņēmumi pieauga par 3%, savukārt tīrie komisiju maksu ieņēmumi, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2016. gadā, palielinājās par 16%. Kopējais kredītportfelis pieauga par 5%, sasniedzot 8,5 miljardus eiro, savukārt kopējais noguldījumu portfelis gada laikā palielinājies par 16%, šobrīd kopsummā veidojot 5 miljardus eiro.

“Bankas stratēģijas īstenošana vēl joprojām ir viena no prioritātēm – mēs turpinām uzlabot bilances struktūru, palielinot kapitāla efektivitāti un samazinot finansējuma nepietiekamību. Mēs turpināsim kreditēt un piedāvāsim daudzpusīgas noguldījumu un investīciju iespējas mūsu klientiem, kuri izvēlējušies Nordea par savu mājas banku. Lai nostiprinātu pozīcijas attālināto konsultāciju sniegšanā, esam veikuši pirmos nopietnos soļus ērtu tiešsaistes bankas pakalpojumu nodrošināšanā gan privāto, gan korporatīvo klientu segmentos. Esam piešķīruši jaunu dizainu un papildu funkcionalitāti Nordea mobilajai lietotnei, un mēs turpinām konsultēt klientus par drošiem un mūsdienīgiem internetbankas risinājumiem, piedāvājot izmantot Nordea Kodu aplikāciju. Nesen mēs ieviesām modernu Čata iespēju mūsu klientiem Lietuvā, ko drīzumā piedāvāsim visā Baltijā. Viens no Nordea veiksmes stāstiem, kas pamanīts arī tirgū kopumā, ir attālinātās konsultācijas – vairāk nekā trešdaļa mūsu klientiem sniegto konsultāciju šodien notiek tiešsaistē jeb attālināti, un 98% no klientiem apgalvo, ka ieteiktu attālinātās konsultācijas arī citiem,” komentē Inga Skisaker.

Latvijā

Nordea bankas filiāles Latvijā operacionālā peļņa par 2017. gada 1. ceturksnī bija 10,1 miljons eiro un kopējie ieņēmumi sasniedza 16,4 miljonus eiro. 2017. gada sākumu raksturoja pastiprināta aktivitāte ikdienas banku operācijās un paaugstināta klientu interese par dažādu noguldījumu un investīciju produktu piedāvājumu. Rezultātā kopējie komisijas maksu ieņēmumi gada laikā pieauguši par 7%, sasniedzot 3 miljonus eiro. Kopējais noguldījumu portfelis, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, palielinājies par 7%, sasniedzot 1,79 miljardus eiro, savukārt kopējais aizdevumu portfelis sasniedza 2,63 miljardus eiro.

“2017. gads iesācies labi un bez pārsteigumiem. Turpinām uzrādīt stabilu finansiālo sniegumu un pozitīvus peļņas rādītājus, kas ir saskaņā ar mūsu plāniem. Salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu operacionālā peļņa ir samazinājusies, ko ietekmējis kopējo izmaksu pieaugums, kas saistīts ar lielākiem ieguldījumiem IT un atbilstības jomās. Kopējie ieņēmumi un izmaksas pirmajā ceturksnī ir saskaņā ar plānu. Tāpat mums ir izdevies palielināt aktīvo klientu bāzi, kuri izmanto pilnu mūsu piedāvāto ikdienas bankas pakalpojumu klāstu, tostarp nesen modernizētos digitālos risinājumus, kā arī dažādus noguldījumu un investīciju produktus,” saka Jānis Buks, Nordea bankas vadītājs Latvijā. “Esam būtiski palielinājuši kopējos uzkrājumu un noguldījumu apjomus, kā arī pērno gadu noslēdzām kā otrais lielākais kreditētājs Latvijā. Zemo procentu likmju periodā spējot saviem korporatīvajiem klientiem piedāvāt likmju fiksēšanu izdevīgā līmenī. Īpašs gandarījums ir par klientu apmierinātību, kas saskaņā ar ikgadējo Klientu apmierinātības pētījumu (Customer Satisfaction Index) uzrāda būtisku pieaugumu.”

* Šis finanšu pārskats ir balstīts uz vadības grāmatvedības datiem.


Papildu informācijai:
Signe Lonerte, Nordea bankas Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīts, tālr.: 6 700 5469, mob.: 29 116 146, signe.lonerte@nordea.com.