Sociāli atbildīgu investīciju laikmets kā iespēja uzlabot labklājību ilgtermiņā | Luminor

Mūsdienās, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, arvien biežāk aizdomājamies ne tikai par sevi un savas ģimenes labklājību, bet arī sakoptu, drošu un tīru apkārtējo vidi. Sociāli atbildīgas investīcijas ir tendence, kas ātri uzņem apgriezienus visā pasaulē, palīdzot ietekmēt mūsu visu labklājību, tāpēc investori arvien biežāk izvēlas ieguldīt uzņēmumos, kas ir videi draudzīgi, sekmē patērētāju aizsardzību, cilvēktiesības un sabiedrības attīstību kopumā.

Izvēloties sociāli atbildīgas investīcijas, atbildīgi ieguldītāji izvairās no tabakas un alkohola izstrādājumu, kā arī azartspēļu, ieroču un fosilā kurināmā ražotājiem. Šī ir pieeja, kas vērsta uz labāku nākotni, sakārtojot vides, sociālo un korporatīvo pārvaldību (ESG – Environmental, social and corporate governance) lielākajos pasaules uzņēmumos.

“Jebkuram lēmumam par investīcijām ir jābūt pārdomātam un pareizi izstrādātam. Lai sadalītu riskus, ir jāizveido diversificēts portfelis, kas ļauj izvairīties no koncentrētas līdzekļu ieguldīšanas vienā reģionā, vienā finanšu instrumentā vai vienā aktīvu klasē,” stāsta Anželika Dobrovoļska, Nordea bankas Ieguldījumu konsultāciju un risinājumu nodaļas vadītāja Baltijas valstīs.

Kā pareizi sadalīt savu naudu?

Optimizēta portfeļa struktūra ilgtermiņā palīdz nodrošināt optimālu riska un ienesīguma attiecību, tāpēc viens no svarīgākajiem lēmumiem finanšu plānošanā ir sadalīt savas finanses pareizi. Mēs, Nordea rekomendējām sadalīt tos trīs daļās:

 • līdz 20% finanšu drošības spilvenam: piektā daļa finanšu vēlams glabāt rezervei, lai segtu ārkārtas un neparedzētos izdevumus. Piemēram, izvēloties termiņnoguldījumu vai krājkontu, nauda ir viegli pieejama un tā nav pakļauta lieliem riskiem. Šī ir nauda kura patiešām kalpo drošībai, tāpēc ienesīgums šeit ir mazsvarīgs;
 • 60% līdz 80% finanšu turīguma palielināšanai: optimizēts dažādu finanšu instrumentu portfelis, kas atbilst investora profilam un ir ieguldīts ilgtermiņā. Piemēram, uzkrājošā dzīvības apdrošināšana, pensiju fonds vai investīciju fondu portfelis;
 • līdz 20% finanšu tirgus iespēju izmantošanai: koncentrētākas investīcijas, kurās investors saskata īstermiņa potenciālu. Šeit pastāv lielāks risks, bet zaudējumu gadījumā ietekme uz kopējo portfeli ir neliela. Tās var būt noteikto uzņēmumu akcijas, indeksam piesaistītās obligācijas vai citi specifiski instrumenti.

Sociāli atbildīgu investīciju stimuli

Lai arī ar klimatu un vidi saistīti ieguldījumi ir ļoti koncentrēti un tos ieteicams izmantot kā nelielu portfeļa daļu, investīciju stimuli parāda, ka šāda veida risinājumi var palīdzēt izmantot vēl neatklātās tirgus iespējas un iegūt vēlamo peļņu. Sociāli atbildīgas investīcijas stimulē vairāki faktori:

 • Ekonomiskais stimuls: vēlme taupīt resursus;
 • Vides stimuls: lai samazinātu ārējo faktoru kaitīgo ietekmi;
 • Politiskais stimuls: kļūt neatkarīgiem no resursiem, saņemt balsis vēlēšanās un radīt jaunas darba vietas;
 • Korporatīvais stimuls: koncentrēties uz ilgtspēju, konkurētspēju, apkārtējas vides riskiem un inovācijām;
 • Klientu pieaugošā interese par ilgtspējīgām un atbildīgām investīcijām.

“Klimats un apkārtējā vide kā investīciju virziens ir fundamentāli pieaugoša tendence ilgtermiņā. Šobrīd, daudzi klimata risinājumi ir sasnieguši ekonomiskā lūzuma punktu un to ietekme uz uzņēmumu naudas plūsmu joprojām nav pilnībā izpētīta, tāpēc, ieguldot uzņēmumos, kas ir klimata un vides risinājumu tiešie labuma guvēji, ir lielas iespējas iegūt peļņu tur, kur citi to joprojām nesaskata,” stāsta Anželika Dobrovoļska.

Klimata risinājumu iespējas

Piemēram, Nordea Klimata un vides investīciju grozs sastāv no aptuveni 1000 uzņēmumu, kuru tirgus kapitalizācija ir virs 5 triljoniem eiro. Lai piedāvājumu padarītu pārskatāmāku, klimata risinājumu iespējas var tikt sadalītas trīs investīciju grupās:

 • 5% alternatīvā enerģija: atjaunojamie energoresursi, saules enerģija, vēja enerģija;
 • 70% resursu efektivitāte: enerģijas efektivitāte, viedtīkls, ekomobilitāte, agrodegviela un biodegviela, “gudra” būvniecība, progresīvie materiāli;
 • 25% ar vides aizsardzību saistīti uzņēmumi: tīrs ūdens un gaiss, atkritumu apsaimniekošana, vides pakalpojumi.

Kāpēc izvēlēties sociāli atbildīgas investīcijas? Tās ļauj iesaistīties tirgus segmentā ar ļoti spēcīgu izaugsmes procentu un dod iespēju izmantot nepietiekoši izpētītas un pretrunīgas jomas potenciālu, vienlaikus liekot naudai strādāt gan savā, gan sabiedrības labā. Tā ir domāšana, kas veicina konkurētspēju, palīdz piesaistīt lielākus ieguldījumus un rada pozitīvas pārmaiņas apkārtējās vides uzlabošanā.

ATRUNA

Rakstā minētais vēsturiskais vērtspapīru ienesīgums ir tikai informatīviem nolūkiem. Vēsturisko ienesīgumu nevar uzskatīt par drošu rādītāju investīciju sniegtajiem rezultātiem nākotnē – faktiskā atdeve var būtiski atšķirties no tās, kas minēta šajā rakstā. Šis materiāls nav uztverams kā investīciju konsultācija vai piedāvājums veikt darījumus ar finanšu instrumentiem. Pirms pieņemt lēmumus, kas saistīti ar investēšanu, mēs aicinām klientus izlasīt katra konkrētā investīciju produkta noteikumus un nosacījumus un novērtēt, vai konkrētais investīciju produkts ir piemērots klienta ieguldījumu portfelim, interesēm un riska profilam. Nordea neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas klientam varētu rasties, paļaujoties uz šajā rakstā ietverto informāciju.Papildu informācijai:

Edgars Žilde
, Nordea bankas Komunikācijas projektu vadītājs, tālr.: 6 700 5434, mob.: 28 452 975, edgars.zilde@nordea.com