Turpmāk jaunas prasības Amerikas klientu izpētei finanšu institūcijās | Luminor

No šī gada 1.jūlija stāsies spēkā jaunas ASV prasības. To ietvaros komercbankām un citām finanšu institūcijām visā pasaulē nepieciešams identificēt, vai to klientu lokā ir ASV nodokļu maksātāji. Prasības galvenokārt skars personas, kuras ir ASV nodokļu maksātāji un kam ir konti vai ieguldījumi bankās vai citās finanšu institūcijās ārpus ASV teritorijas.

Šīs prasības tiks īstenotas ASV Likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ietvaros. Likuma mērķis ir novērst iespēju ASV nodokļu rezidentiem izvairīties no nodokļu nomaksas, izmantojot ieguldījumus ārvalstīs, tādēļ prasības attieksies gan uz jaunajiem, gan esošajiem klientiem, kuri ir ASV nodokļu rezidenti.

Kā FATCA prasības ietekmēs Nordea klientus?

Banka pēc tās rīcībā esošās informācijas izvērtēs gan jauno, gan esošo klientu iespējamo saistību ar ASV un, ja šāda saistība tiks konstatēta, klients internetbankā vai pa pastu saņems uzaicinājumu aizpildīt speciālu veidlapu. Klientam personīgi nav nepieciešams vērsties bankā.

Sākot ar 2015.gadu par klientiem, kuri ir ASV nodokļu rezidenti, bankai ir pienākums informēt Valsts ieņēmumu dienestu, kas turpmāk par klienta konta atlikumu, procentu ienākumiem, dividendēm un ienākumiem no vērtspapīriem informēs ASV Ieņēmumu dienestu.

Papildu informācija pieejama arī sadaļā „Pazīsti savu klientu”

Latvijas Komercbanku asociācijas faktu lapa

https://www.luminor.lv/sites/default/files/nordea-news/documents/faktu_lapa_LV.pdf